DutchVideo 2015

Wereldse denkwijzen worden door paus Franciscus in een één kerk religie gebracht!

Waarschuwende boodschap Gods: Voorwaar, nergens wordt verteld in de Rooms-Katholieke kerken, hoe God over het onnatuurlijke denkt, dat Hij hiertegen is. Er komt nu volop vrijheid in een één kerk religie, waar van alles samengaat en mag en kan!

Gepubliceerd op 26 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

one world religion3

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 26 oktober 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rasambla en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Jesaja 29, vers 15  Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?

De paus wordt in het verborgene ingezet door Obama, de antichrist, om de Bijbelse geboden aan te passen en tegen God te strijden!
Ook kan de paus vele wonderen doen, en heeft de kennis van de gevallen engelen. Velen laten zich misleiden door zijn charmes en magie. Voorwaar, in de boodschap van 6 februari 2015, met de titel: ‘Toekomstige gebeurtenissen geopenbaard aan Profeet Benjamin Cousijnsen’, zei paus Franciscus: “Ik ga rond om de zielen te verslinden en macht te grijpen!” De paus, die zich pas nog geuit heeft naar de kardinalen en bisschoppen toe, beweert dat men hun harten sluit voor de zorg van de gewone gelovigen, en dat men moet pleiten voor soepele regels voor de Katholieke kerk, zowel voor de homoseksuelen.

Voorwaar, nergens wordt verteld in de Rooms-Katholieke kerk, hoe God over het onnatuurlijke denkt, dat Hij hiertegen is.
Er komt nu volop vrijheid in een één kerk religie systeem, waarvan alles samengaat en mag en kan! Deze kerk moet alleen gaan over Gods liefde en vergeving. De volle waarheid wil men niet horen! Voorwaar, God moet zich van de wereld aan hun denkwijze houden, en aanpassen aan hun zonden en Bijbelse overtredingen!

Luister naar de boodschappen over de paus Franciscus in de Evangelical Endtimemachine.
Type in de Search balk bijvoorbeeld het woordje: paus, en u ontdekt de volle waarheid! En typt u de zin: De waarheid maakt vrij van het tegennatuurlijke, of het woord: tegennatuurlijke, en klikt u dan op Search, dan zult u ontdekken dat de paus een werktuig is van de satan.

2 Petrus 2, vers 19  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
En vers 22  Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.
En 2 Petrus 3, vers 11  Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht.

En 1 Johannes 2, vers 19  Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.
En 1 Johannes 3, vers 24  En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Voorwaar, kadosh, heilig is God!
Luister ook naar de boodschap met de titel: ‘De Katholieke leer is een groot duivels systeem!’ Voorwaar, zelfs andere kerken en de EO werken samen, en vormen nu meer en meer een wereldreligie.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com