DutchVideo 2020

Wereldleiders bereiden zich voor op nieuwe Coronavirus golf!

Wereldleiders, de Nieuwe Orde en de Illuminati, bereiden zich onder andere voor op een tweede Coronagolf. Hoewel de voorbereidingen voor een vaccin in volle gang zijn, zal deze injectie ook andere belangrijke delen in het lichaam veranderen en overnemen en doden. De mens weet nog niet welke gevolgen dit zal hebben!

Gepubliceerd op 22 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change  © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, hoewel de wereldleiders, de Nieuwe Orde en de Illuminati, zich op verandering en het overnemen van de mensheid richt, bereidt men zich ook voor op een nieuwe Coronavirus golf.
Hun uitgewerkte ideeën gaan volgens plan! Zoals reeds veel hierover is geopenbaard en de mensen zich niet aan de afstand houden, en niet meer de moeite nemen om mondkapjes te dragen en handen te ontsmetten, sluipt het Coronavirus stilletjes verder als een sluipmoordenaar, die opeens heel hard zal toeslaan. Hoewel de voorbereidingen hiervoor in volle gang zijn, namelijk, om de injecties tegen het Coronavirus en de bacteriën te maken, zal het ook andere belangrijke delen in het lichaam veranderen en overnemen en doden. De mens weet nog niet welke gevolgen dit zal hebben!

De gehoorzaamheid om het Coronavirus tegen te gaan, het zich houden aan de Coronamaatregelen:
Deze zijn te moeilijk voor iedereen, en dat weet ook de Nieuwe Wereldorde wel! Alles is in volle gang, evenals vele andere gebeurtenissen.
En zoals voorzegd is door Profeet Benjamin Cousijnsen, zullen veel landen het gaan bemerken, zoals China, Korea, Indonesië, Filipijnen, Japan, India, Maleisië, en heel Azië, en zullen zij de ene ramp na de andere ervaren.

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, kan en wil u redden,
als men gehoorzaam is aan Hem, en zich bekeert. Want het virus en de discriminatie, haat, criminaliteit en geen respect hebben voor anderen, oorlogen, aardbevingen en heftige tornado’s en stormen, zullen veel meer in kracht toenemen, en ook overstromingen door zeer heftige regenval, waardoor dorpen vergaan, onder andere. Juist nu heeft men Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, nodig en moet men klaar zijn voor vertrek, voordat het ergste komt na de Rapture, wat er een schepje bovenop zal doen!

Genesis 6, vers 11 en 12  De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

Johannes 10, vers 7 tot en met 11  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij “of zij” behouden worden; en hij “of zij” zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
En vers 14 tot en met 16  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.
En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, bekeer u voor Gods reddingsplan voor u!
En wie in Christus is verbonden, heeft niets te vrezen. Amen!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com