DutchVideo 2014

Welke deur is uw deur?

De deur kan geopend worden, maar ook gesloten worden!

Gepubliceerd op 20 aug 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 68, verse 19

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 20 augustus 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen,

Psalm 68, vers 20  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. 

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Michaël.

Kadosh, heilig is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth! Voorwaar,

Johannes 10, vers 7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Voorwaar, dat is niet niets, dat de goede Herder Zijn leven wil geven in uw plaats!

Welke deur zijt gij binnengegaan?

Er zijn vele deuren, en achter elke deur schuilt een verhaal. De deur kan geopend worden of gesloten, of de hemeldeur of de deur van de hel. Men kiest zelf in welke deur men wil binnengaan! Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen,

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Als gij zegt, wat ik u zeg en men luistert niet, zal gestraft worden!

Voorwaar, gij zijt één van de laatste profeten, die meer engelen ontvangen heeft dan ooit een mens op aarde. Voorwaar, gij daar,

Lukas 21, vers 36  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Hoor de stem, die zegt: De deur is geopend of gesloten, evenwel het huwelijk is geopend of gesloten.

Voorwaar,

Galaten 5, vers 8  Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

Kadosh, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Aan Hem is alle macht en kracht en heerschappij!

Openbaring 22, vers 6  En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com