DutchVideo 2015

Wees wederom geboren in uw wandel!

Boodschap Gods: Voorwaar, wees geen naamchristen, maar wees wederom geboren in uw wandel!

Gepubliceerd op 28 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

call for Christians to act like Christians

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 28 november 2015 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, gij daar! 

Job 10, vers 4 en 5  Hebt Gij dan vleselijke ogen, ziet Gij zoals stervelingen zien? Zijn uw dagen als die van een sterveling, uw jaren als de dagen van een man “of een vrouw”?

Voorwaar, met welke ogen kijkt u? 

Openbaring 3, vers 15 tot en met 17  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.

Voorwaar, misschien zegt u:
“Ik vind dit hard, en God is immers liefde! En ik ben trouwens een wederom geboren Christen en ben nu gered; dit is mijn standpunt!”

Johannes 3, vers 5 tot en met 7  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

U zegt: “Maar ik ben wederom geboren!”
Voorwaar, God is heilig, en kijkt volstrekt anders dan hoe u zichzelf ziet, de uiterlijke verschijning. Maar God ziet het hart aan van alle zielen, en kijkt door uw ogen, en ziet wie u werkelijk bent! Voorwaar, of u Christen bent of niet, u weet best wel dat u wel een ellendige en een arme, blinde en naakte bent, zonder een goede relatie met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar,

Romeinen 8, vers 5 en 6  Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
En Romeinen 6, vers 3  Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?

Voorwaar, mijn naam is Rivera en ben een bode engel Gods. 

Markus 8, vers 37  Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
En Markus 9, vers 47  En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt.

Voorwaar, wees geen naamchristen!
Maar wees wederom geboren in uw wandel, zodat gij niet lauw, maar heet zijt, een zuivere verschijning aan de binnen- en buitenkant. En word een zaaier, een getuigenis, zoals God het bedoeld heeft! Voorwaar, onderhoud uw hart en ogen. Amen!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com