DutchVideo 2014

Wees waakzaam: wereldwijd laat Obama al chippen!

VOORWAAR, WEES ALERT! OBAMA DRUKT NU ZIJN CHIPPLANNEN WERELDWIJD SNEL DOOR, MET ALS DOEL: OVERNAME EN TOTALE CONTROLE VAN DE MENS. HET CHIPPEN WORDT AL VEELVULDIG UITGEVOERD EN MENSEN ZELFS GEDWONGEN!

Gepubliceerd op 25 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Openbaring 13, vers 16 merkteken van het beest

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 25 januari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, in de naam van Jezus Christus, deze profetische, openbarende en waarschuwende boodschap Gods over aan Profeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u, Profeet Benjamin Cousijnsen, in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Mijn naam is Revelado. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, op 31 oktober 2012 heeft Profeet Benjamin u nog zo gewaarschuwd, dat het beest ook u wil dwingen om te buigen en om voor eeuwig verloren te gaan, wereld!

En wederom werd ook gij op 8 oktober 2013 door Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen gewaarschuwd, dat men via de satelliet, die in verbinding staat met de chip onder de huid, de mens een schok kan geven. Het is zeer belangrijk voor Obama, de antichrist, dat men totaal gecontroleerd wordt, omdat hij zo kan beslissen, om uw leven te beïnvloeden, door middel van geleidelijke overname via de satelliet.

Voorwaar, ik openbaar u: de ouderen met teveel medische kosten zijn een last voor Obama!

Want het kost teveel, en daarom worden deze ouderen ook nu voorzien van een chip, met het getal van het beest: 666. Zo kan hij met een druk op de knop ervoor kiezen, dat gij niet alleen via de satelliet gecontroleerd wordt, maar ook gedood wordt op afstand via de chip! Bovenal is men met het aannemen van de chip een verbond met satan aangegaan. 

Voorwaar, op 18 november 2013 zag Benjamin een blauwe bus staan bij een school met militairen in de Verenigde Staten.

En hij zag, dat men een demonstratie gaf in de klas. En er werd wijsgemaakt en uitgelegd, dat het geen RFID-chip 666 zou zijn. Voorwaar, maar wie niet wil horen, gaat verloren. Voorwaar, kies voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus!

Voorwaar, op scholen worden kinderen gechipt, en ook de gemeente werknemers en de overheid en medische instellingen worden nu gedwongen, zelfs met geweld! Nu geschiedt al veelvuldig het moeten aanvaarden van de chip, zowel als het weigeren door protest. En in sommige kerken wordt iedereen systematisch gedwongen, om het getal 666, de RFID-chip, aan te nemen. Veel kerken en scholen zijn reeds gechipt!

Zelfs moet men straks gechipt zijn, om te kunnen reizen en te kunnen eten en te kunnen betalen.

Voorwaar, ook de media zal aan veel Christenen leuke en onware filmpjes laten zien, en wijsmaken, hoe gemakkelijk de chip wel is en dat het zeker niet van het beest is.

Hersenspoelerij op een komische manier!

Voorwaar, was Obama niet in Europa, in Den Haag en in Brussel en Rome? 

Voorwaar, zelfs in vele winkels kan men al niet meer contant betalen.

En men leest bij de kassa: ‘Alleen pinnen’. Maar niet lang meer, en dan zal het wereldwijd doorgevoerd zijn: het in- en het uitchippen!

Voorwaar, ik zeg u, Aan de vrucht herkent men de antichrist Obama! Wees daarom alert en waakzaam.

Wereldwijd zal iedere gemeente iedereen verplichten, om het getal 666, de RFID-chip, aan te nemen.

En zo kwam in vervulling:

Openbaring 13, vers 4, waar staat geschreven: en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

En vers 7 tot en met 10  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

En vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com