DutchVideo 2017

Wees verheugd en verhoog Hem!

Je moet weten, wat velen niet weten, dat je sterk bent als je je op Hem betrouwt. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

trust-god-keep-the-faith

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 18 april 2017 bracht Gods bode engel deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, onze waarachtige Kadosh, Heilige Heer, Elohím Tz’va’ot, die er altijd was, de Leeuw van Juda!

1 Johannes 3, vers 18 tot en met 24  Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil. Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Voorwaar, hef uw handen op!
En geef de Koning der koningen alle eer, de Heer der heren, de Prins van de Kadosh, Heilige vredes. Wees verheugd en verhoog Hem! En laat uw dans een dans zijn voor Zijn aangezicht, en een licht en zegen, vol van geloof en glorie en kracht en vertrouwen! Je moet weten, wat velen niet weten, dat je sterk bent, als je je op Hem betrouwt.

Genesis 12, vers 3  Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.

Sirach 22, vers 27  Wie zet een wachter voor mijn mond, plaatst een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet ten val kom en mijn tong mij niet te gronde richt?
Sirach 23, vers 1 tot en met 3  Heer, Vader, meester van mijn leven, lever me niet over aan de raad van mijn lippen, laat mijn tong mij niet ten val brengen. Wie legt de zweep over mijn gedachten en tuchtigt mijn hart met wijsheid, zodat mijn domheden niet ongestraft blijven en ik geen fouten bega, zodat mijn dwalingen niet toenemen en mijn zonden zich niet ophopen, zodat ik niet ten val kom in het bijzijn van mijn tegenstanders, en mijn vijanden geen leedvermaak over mij hebben? Voor hen is de hoop op uw barmhartigheid ver weg.
En vers 7  Kinderen, leer hoe je je mond moet gebruiken, wie daarop let, raakt niet in zijn woorden verstrikt.

Voorwaar, deze dingen verheugen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Geloof in Hem!

Sirach 25, vers 9 tot en met 11  Gelukkig is wie inzicht heeft gekregen en wie spreekt voor een aandachtig gehoor. Hoe groot is hij “of zij” die wijsheid heeft gevonden, maar niemand is groter dan wie ontzag heeft voor de Heer. Ontzag voor de Heer gaat boven alles; wie daarnaar leeft, is met niemand te vergelijken.

En Spreuken 2, vers 6 tot en met 10  Want het is JHWH die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild. Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn. Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor. Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je in kennis.
En Spreuken 3, vers 5 en 6  Vertrouw op JHWH met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods.

Vertrouw op de Here, en sta in Zijn kracht!
Hoe vaak heeft Hij niet voor uitkomst gezorgd en bescherming in uw leven?

Psalm 18, vers 46 en 47  Vreemde volken verloren hun kracht, bevend kwamen zij uit hun burchten. JHWH leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.
En vers 48, 49 en 50  De God die mij wraak liet nemen, dwong volken op de knieën, bevrijdde mij van mijn vijanden, verhief mij boven mijn tegenstanders, ontrukte mij aan mannen van geweld. Daarom wil ik u prijzen te midden van de volken, JHWH, een loflied zingen tot eer van uw naam.

Maak groot, de Here, onze God, de Rots!
Zijn werken zijn volmaakt en Hij maakt alle dingen nieuw. Een God van trouw is Hij, een zorgvolle Vader.

Psalm 19, vers 15  Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, JHWH, mijn rots, mijn bevrijder.
En Psalm 20, vers 2 en 3  Moge JHWH u antwoorden in dagen van nood en de naam van Jakobs God u beschermen, moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom, uit Sion u bijstaan.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com