DutchVideo 2016

Wees sterk met al die pijn en dat verdriet!

Vertroostende boodschap van God: Je had zoveel liefde willen geven, maar het is als een droom bij je gebleven! Lees of hoor de complete boodschap.

Gepubliceerd op 3 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

not my will but your will be done

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 3 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaëla en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, in de hemel geschiedt Gods wil.
Hij heeft eeuwig het laatste woord!

Mattheüs 26, vers 39  Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Vers 42  Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt’.

Kijk naar voren!
Je had zoveel liefde willen geven, maar het is als een droom bij je gebleven. Toch zul je verder moeten leven. En je kijkt omhoog, en ziet: een klein wit wolkje gaat nu voorbij.

Psalm 18, vers 31  Gods weg is volmaakt, het woord van JHWH is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.

Weet dit, dat God de weg je banen zal!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

En Psalm 111, vers 7 en 8  Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw, ze zijn onwrikbaar voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht.
En vers 10  Het begin van wijsheid is ontzag voor JHWH. Wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com