DutchVideo 2013

Wees standvastig in beproevingen!

09-04-2013  MIJN KIND, ALS JE DE HEER WILT DIENEN, BEREID JE DAN VOOR OP BEPROEVINGEN. HOUD HET RECHTE SPOOR, WEES STANDVASTIG EN WORD NIET ONGEDULDIG IN TIJDEN VAN TEGENSPOED! (SIRACH 2:1 EN 2)

Gepubliceerd op 9 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

beproevingen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 9 april 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, en mijn naam is Seriël.

Voorwaar, 

Jesaja 30, vers 21  En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Lees Efeziërs 5, vers 7 en 8 en vers 11 tot en met 13  Ik begin bij

Efeziërs 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts.

En vers 11 tot en met 13  En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Luister aandachtig!

Sirach 2, vers 1 tot en met 5  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond. Aanvaard alles wat je overkomt en wees ook geduldig, “Mijn kind”, wanneer je wordt vernederd. “Weet je niet,” want goud wordt in het vuur getoetst, in de oven van vernedering test God de mens die hij aanvaardt. “Voorwaar”, wanneer je ziek bent of armoede lijdt, vertrouw dan op hem.

Lees verder: Sirach 2, vers 6 tot en met 18, en Galaten 5, vers 7 en 8 en vers 22, en Psalm 119, vers 66 tot en met 72, en Johannes 3, vers 17  Ik lees nu verder vanaf

Sirach 2, vers 6 tot en met 18  Hier staat geschreven: Geloof in hem, dan zal hij je helpen, bewandel rechte wegen en vestig op hem je hoop. Jij die ontzag voor de Heer hebt, zie uit naar zijn ontferming en wijk niet af, dan val je niet. Jij die ontzag hebt voor de Heer, vertrouw op hem, dan valt je loon je niet uit handen. Jij die ontzag hebt voor de Heer, hoop op het goede, op ontferming en eeuwige vreugde, want eeuwige vreugde is het loon dat hij je schenkt. Kijk naar de generaties van vroeger: Was er ook maar iemand die op de Heer vertrouwde en werd teleurgesteld? Was er ook maar iemand die volhardde in ontzag voor hem en niet werd gehoord? Was er ook maar iemand die hem aanriep en onopgemerkt bleef? De Heer heeft immers medelijden en ontfermt zich, vergeeft zonden en redt in tijden van verdrukking. Wee de laffe harten en de slappe handen, de zondaar die twee paden bewandelt. Wee het wankelmoedig hart, want het heeft geen vertrouwen; daarom wordt het niet beschermd. Wee jullie die niet langer volharden, wat zul je doen als God je opzoekt? Wie ontzag heeft voor de Heer verzet zich niet tegen zijn woorden, wie hem bemint volgt zijn wegen. Wie ontzag heeft voor de Heer wil hem welgevallig zijn. Wie hem bemint leeft volledig vanuit de wet. Wie ontzag heeft voor de Heer houdt zijn hart bereid en vernedert zich voor hem. ‘We vallen liever in handen van de Heer dan in handen van mensen, want zijn ontferming is zo groot als zijn majesteit.’

Galaten 5, vers 7 en 8  Hier staat geschreven: Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

En vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Psalm 119, vers 66 tot en met 72  Hier staat geschreven: Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik stel vertrouwen in uw geboden. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. Overmoedigen wrijven mij leugens aan, ik houd uw bevelen van ganser harte. Ongevoelig als vet is hun hart, maar ik verlustig mij in uw wet. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw inzettingen zou leren. De wet van uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud en zilver.

Johannes 3, vers 17  Hier staat geschreven:  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder, Overdenk dit!

Voorwaar, ik ga nu, Profeet Gods Benjamin Cousijnsen.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com