DutchVideo 2018

Wees Hem, JHWH, eeuwig dankbaar voor alle boodschappen in de Evangelicalendtimemachine.com

Voorwaar, wees krachtig, en wees de Here, JHWH, eeuwig dankbaar voor al die boodschappen Gods in de Evangelicalendtimemachine.com (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Welkom! Op 14 mei 2018 werd de volgende boodschap van God woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Serear, en ben een bode engel Gods.

Wees krachtig! 

Efeziërs 6, vers 10  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Vers 11  Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.

Laat geen duivels plan of aards bestaan u roven uit Zijn hand. 

Sirach 10, vers 12 en 13  Hoogmoed begint wanneer de mens de Heer verlaat, zijn hart zich verwijdert van hem door wie hij gemaakt is. Hoogmoed begint met zonde, wie zich daarin verliest loopt over van gruwelijkheden. Dan maakt de Heer zijn “of haar” ellende buitensporig groot, richt hij hem “of haar” geheel en al te gronde.
En Sirach 11, vers 28 en 29  Prijs niemand gelukkig voor zijn dood, een mens wordt pas aan zijn einde gekend. Haal niet iedereen in huis, een bedrieger legt talloze hinderlagen.
En Sirach 10, vers 6  Hoe groot ook het onrecht dat je is gedaan, koester geen wrok tegen de ander, neem niet het recht in eigen hand.
En vers 8  Door onrecht, gewelddadigheid en hebzucht veroveren de volken elkaars heerschappij. Niemand is wettelozer dan een geldwolf, die biedt zelfs zijn eigen geest te koop aan.
En Sirach 12, vers 8 tot en met 12  Als het je goed gaat weet je niet wie je vriend is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. Als het je goed gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn kwaadaardigheid tevoorschijn. Zelfs als hij “of zij” nederig doet en voor je buigt, moet je op je hoede zijn en voor hem “of haar” oppassen. Dan ben je voor hem “of haar” als iemand die een spiegel polijst en weet dat hij weer dof wordt. Duld hem “of haar” niet naast je, anders verdringt hij “of zij” je van je plaats. Laat hem “of haar” niet zitten aan je rechterhand, anders neemt hij “of zij” je plaats in. Als je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen.

Voorwaar, wees krachtig in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Sirach 19, vers 20  Alle wijsheid is ontzag voor de Heer. Ze sluit in dat je de wet in acht neemt en kennis van zijn almacht hebt.

Efeziërs 6, vers 12 en 13  Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. 

Sirach 17, vers 31  Wat geeft meer licht dan de zon? Toch gaat ze onder. Zo zijn vlees en bloed tot het kwaad geneigd.
Sirach 18, vers 8  Wat is de mens, waar dient hij toe? Wat is er goed aan hem “of haar”, wat slecht?

Voorwaar!
Onderhoud uw relatie en ontwaak, om uw wandel te onderzoeken of uw relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, geen schijnheilige relatie is. Wees trouw!

2 Timotheüs 4, vers 3 en 4  Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

Voorwaar, wees krachtig, en eeuwig de Here, JHWH, dankbaar voor al die boodschappen Gods in de Evangelicalendtimemachine.com
Dank Hem voor Zijn overvloedige zegeningen en genade, barmhartigheid en liefde en vergeving en terechtwijzingen!

Hebreeën 2, vers 3 en 4  Hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen.

En 2 Timotheüs 4, vers 7 en 8  Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij “of zij” niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn “of haar” daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij “en zij” doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com