DutchVideo 2013

Wees heilig, want alles wordt toch geopenbaard!

VOORWAAR, WEES HEILIG EN NIET SCHIJNHEILIG EN ONREIN, WANT ALLES WORDT TOCH GEOPENBAARD!

Gepubliceerd op 14 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

mijn lichaam, Gods tempel

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 14 november 2013 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, luister naar deze boodschap. Ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Schadia. Voorwaar,

1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 5, en vers 7 en 8  Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten.

Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen was eens bij een kerk.

En de Heilige Geest van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, sprak tot hem en zei: “Zeg aan die broeder, Bekeer u! Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heeft het gezien. In uw kast op uw slaapkamer, rechtsonder uw kleren, heeft u pornografische bladen liggen!”

Benjamin zag, dat hij aan het loven en prijzen was, vol vuur! Tenminste, zo leek het. Maar toen Benjamin dit zei, en dat de Heer het zou vertellen aan de kerk, en openbaren, werd dat valse vuur bij die man heel klein. Zijn vrouw zei tegen hem, “Als dat waar is, manneke!”

Die zondag erop kwam zijn vrouw naar Benjamin toe.

“Alles klopte precies zoals u zei!” gaf de vrouw aan.

Benjamin antwoordde, “Niet ik, maar wat de Heer zei”.

Deze vrouw zei, “Alles is nu verbrand en hij laat voor zich bidden”. Voorwaar,

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Voorwaar, wees heilig en niet schijnheilig en onrein!

Want alles wordt toch geopenbaard.

Zelfs werd aan Benjamin geopenbaard, dat een man uit een Christelijk gezin, als zijn vrouw er niet was thuis, in haar jurken kroop en rond ging lopen.

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem “of haar” schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Kies vóór of tegen! 

Johannes 3, vers 21  Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, laat uw werken zonder zonden zijn.

Wees heilig voor Zijn aangezicht en speel geen spel, maar bekeer u! Want voordat u het weet, brandt u tussen het vuur en zwavel.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

SHALOM! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com