DutchVideo 2019

Wees gezegend!

Het geheim van tevredenheid is dankbaar zijn en weten hoe u moet genieten van wat u hebt ontvangen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zij, die niet met een beetje zegen tevreden zijn, kunnen door niets tevreden gesteld worden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 18 september 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 september 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, tevreden zijn met wat u bezit en ontvangen hebt, is de grootste rijkdom, als u het ontvangen hebt van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Voorwaar, mijn naam is Blesía, en ben een bode engel Gods.

Zo zijn er die gehecht zijn aan de rijkdom van de wereld, en met rijkdom en zorgen leven.
Eigenlijk zijn ze erg arm, want ze kennen geen ware rijkdom, die alleen in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, te vinden is, en eeuwig leven voor wie in Hem gelooft en Hem aanneemt. Voorwaar, het geheim van tevredenheid is dankbaar zijn en weten hoe u moet genieten van wat u hebt ontvangen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Zij, die niet met een beetje zegen tevreden zijn, kunnen door niets tevreden gesteld worden. Ik hoop, dat u zich kunt verheugen over het kleine, en evenzo over de grote zegeningen in uw leven! Voorwaar, wie niet met een beetje zegen om kan gaan, kan de zegeningen Gods, die uw verstand te boven gaan, al helemaal niet aan! We moeten gelukkig zijn met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! En laat uw kleine egoïsme niet uw drijfveer zijn. In Christus vindt u rijkdom om gelukkig te worden, en wijsheid en inzicht!

Spreuken 4, vers 18 en 19  Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. De weg der goddelozen is als duisternis; zij weten niet, waarover zij kunnen struikelen.
En Spreuken 28, vers 5 en 6  Boze lieden verstaan het recht niet, maar wie de Here zoeken, verstaan alles. Beter een arme die in oprechtheid wandelt, dan iemand die verkeerde wegen gaat, al is hij “of zij” rijk.

Psalm 119, vers 59 tot en met 61  Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet.
Vers 68  Gij zijt goed en goeddoende; leer mij uw inzettingen.
Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
En Psalm 55, vers 23  Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Amen! Wees gezegend!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com