DutchVideo 2016

Wees gerust!

Wees gerust, want Ik accepteer je. Ik wil je helpen als je hulp nodig hebt!

Gepubliceerd op 14 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

rest assured

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap Gods is door Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMashiach zelf, woord voor woord overgeleverd aan Zijn ware dienstknecht en eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 13 september 2016.

Shalom! Vrees niet, Mijn beminde.
Ik ben wie Ik ben. Ik ben het, uw Rabboeni, JHWH, El Elohím, Adonai, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Voorwaar, Mijn beminde, wees niet bezorgd, maar blijf dicht bij Mij. Dan zul je ontdekken waarom. 

Waarom angst, Mijn beminde?
Ik, Yeshua, wil je troosten en je beschermen. Wees gerust.

Psalm 18, vers 7  Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan, tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.
En Psalm 18, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog en zweefde op de vleugels van de wind.
En Psalm 18, vers 29 tot en met 32  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren. Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Voorwaar, Ik, Yeshua, uw Rabboeni, wil je een hand geven als Ik denk dat je het nodig hebt.
Voorwaar, Ik, JHWH, ben de Almachtige, de blinkende Morgenster, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde!

Efeziërs 1, vers 18 tot en met 21  verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

Wees gerust, want Ik accepteer je.
Ik wil je helpen als je hulp nodig hebt. Ik heb je namelijk onvoorwaardelijk lief, met alle liefde! Als je iets wil ontvangen, sluit dan eens je ogen, en deel waar je mee zit. Voorwaar, heb Mij lief, zoals Ik, Yeshua, jou liefheb. Houd van Mij, zoals Ik van jou houd. Zorg voor Mij, zoals Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ook voor jou zorg!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com