DutchVideo 2020

Wees geestelijk, positief en opbouwend

Neem dit aan: wees kadosh, heilig, en sterk, geestelijk en positief en opbouwend naar anderen toe. Laat zien, wie u bent in uw liefhebbende Abba, Vader, als wederom geboren Christen!

Gepubliceerd op 23 juli 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 23 juli 2020 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, vrees niet; Hij is opgestaan van de dood, en leeft!
Hij is de almachtige Koning der koningen, en de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste, en het levende Woord.

Voorwaar, neem dit aan: wees kadosh, heilig, en sterk, geestelijk en positief en opbouwend naar anderen toe.
En laat zien, wie u bent in uw liefhebbende Abba, Vader. Wees blij; verheug u in Hem, en stel uw vertrouwen op Hem! Dank en aanbid Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Laat u overstromen met Zijn waterbronnen. Overdenk uw geweten en hart en ziel, en word hervormd in uw hart en in uw ziel.

Voorwaar, wees geen spion of geheim agent, of een Christen zonder verstand en ziel!
Hij ziet alles en weet alles. Zelfs al was u wederom geboren, u gaat reddeloos verloren als u zich niet bekeert van uw wandel en overtredingen! Gebruik uw hart en ziel en gedachten en werken, om de Here groot te maken, en niet de duisternis. Red uw ziel, en bekeer u snel, want Hij heeft u nodig! Wees eerlijk en wees trouw aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Wees kadosh, heilig, en zuiver en nederig en vol ontzag en eerbied, en vol van de vruchten van de Heilige Geest Gods. Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com