DutchVideo 2022

Wees geen eigenwijs visje

In deze boodschap Gods het volgende; de Here, Yeshua HaMashiach, de Koning der koningen sprak in gelijkenis. Geef hier een oor aan en denk diep in u hart na over deze woorden van de Heer.

Gepubliceerd op 20 oktober 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 19 oktober 2022, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazaret, de Koning der koningen, tot u:
Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een sleepnet van een boot dat neergelaten is in de zee dat allerlei bijeen brengt. Wanneer het sleepnet goed vol is wordt er goed naar gekeken het deugdelijke en het ondeugdelijke in het sleepnet. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, in beeldspraak; wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Op de oever word het deugdelijke er goed tussen weggehaald, verzamelt en meegenomen. Net zoals men het deugdelijke beschermt om het in goede vaten te doen, zo bescherm Ik, de Here, het mijne. Voorwaar, zij hebben naar Mijn stem gehoord en Ik geef hen, de deugdelijke, eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Voorwaar, het ondeugdelijke werpt men weg.

Mattheüs 13, vers 49 tot en met 51 Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja.

Voorwaar, en hebt gij deze beeldspraak, die je nu net hebt beluisterd, dit alles ook wel verstaan?
Voorwaar, mijn naam is Rafaël, en ben een bode engel Gods.
Wees geen eigenwijs visje dat ondeugdelijk is en zich in de waterstroom van de wereld laat afdrijven naar de duistere wateren. Bekeer u, nu het nog kan en belijd uw zonden aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Zo spreekt de Here:

Psalm 32, vers 8 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
En vers 11 Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart.
En Openbaring 14, vers 14 En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensenzoon met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand.
En vers 16 En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Voorwaar,

Openbaring 22, vers 22 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Tot slot,

Jesaja 43, vers 16 en vers 2 Zo zegt de Here, die door de zee een weg baant en een pad door machtige wateren: Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com