DutchVideo 2020

Wees een voorbeeld voor alle mensen om u heen

Hoewel het niet altijd makkelijk is als kind van God, wil Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat u straalt en niet gelijkvormig bent aan de wereld, zowel in uw denken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 7 januari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 7 januari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Leafanach, en ben een bode engel Gods.

Baruch Hashem Adonai! Gezegend, kadosh, zij de Naam van de Here!
Voorwaar, hoewel het niet altijd makkelijk is als kind van God, wil Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat u straalt en niet gelijkvormig bent aan de wereld, zo ook in uw denken. Voorwaar, wees een voorbeeld voor alle mensen om u heen! En vrees niet voor mensen, maar laat zien wie u bent in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Trek op ten strijde, warrior, vol geloof! En klaag en roddel niet over anderen! Want als u straalt, zullen anderen het zien en zelfs zich veranderen, vanwege uw standvastige wandel, die vastgeworteld is in de relatie met Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, sta rotsvast in uw geloof, en bied weerstand aan de satan!
En wees niet innerlijk verdeeld door naar anderen te luisteren en stil te zijn, en er dan over te roddelen en te klagen. Een kind van God doet dit niet, maar praat erover in liefde en laat Gods licht stralen en toont begrip.

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

En Hebreeën 13, vers 15 en 16  Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.

Wees vurig in de Here.
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com