DutchVideo 2016

Wees een voorbeeld, verontreinig u niet!

Boodschap Gods: De Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, richt zich tot de goddeloze mannen en vrouwen, en roept hen op om een voorbeeld te zijn voor de kinderen. Zij zijn namelijk een spiegelbeeld van de ouders!

Gepubliceerd op 6 apr 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

your child will follow your example

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 5 april 2016 bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, El Elohím, JHWH.

Groot is de Here der heren, de Koning van de hemelse machten!
De gezalfden van JHWH zijn verheugd. O mensenkind, dit zegt de Heer: Richt u op! Wanneer de nood het hoogst is, wordt men wakker en komt men tot Mij.

De kinderen van zondaars zijn het spiegelbeeld van hen, en zijn afschuwelijk gelijk hun voorbeeld.
Verontreinigt u, mensenkind, niet, maar wees een voorbeeld! Kinderen worden grootgebracht, om Mij, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, lief te hebben. Wee jullie, goddeloze mannen en vrouwen, op jullie nageslacht rust blijvende schande. Wee jullie, die Gods regels van de Allerhoogste hebben verlaten!

Sirach 41, vers 9 tot en met 13  Als jullie kinderen krijgen, worden ze vernietigd. Jullie werden vervloekt bij je geboorte, jullie worden vervloekt bij je dood. Alles wat uit de aarde komt, keert naar de aarde terug, zo gaan de goddelozen van vervloeking naar vernietiging. De klaagzang over doden geldt alleen hun lichaam, maar van zondaars wordt zelfs de naam uitgewist. Behoed je naam, hij blijft langer bij je dan duizenden grote schatten van goud. Een goed leven heeft een eindig aantal dagen, maar een goede naam blijft tot in eeuwigheid.

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com