DutchVideo 2015

Wees een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis!

Boodschap Gods: En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (vervolg in de boodschap), en… via het boek ‘Sirach’ geeft de Heer Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, via Zijn boodschap adviezen en waarschuwingen door!

Gepubliceerd op 24 feb 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

living stones

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 24 februari 2015 bracht een bode engel van God, woord voor woord, de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ruacha, Yeshu, Shalom! Kadosh, heilig is Adonai, Jahweh, El Elohím, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Sirach 10, vers 14  Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen, zachtmoedigen heeft hij aangesteld in hun plaats.
Sirach 10, vers 16  De woonplaatsen van volken heeft de Heer verwoest, hij heeft ze met de grond gelijk gemaakt.
Sirach 7, vers 7  Maak je niet schuldig tegenover het volk in de stad, verneder jezelf niet tegenover de massa.

Verneder u voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! sprak de bode engel Gods. 

Sirach 7, vers 16 en 17  Voorkom dat je tot de zondaars wordt gerekend, bedenk dat de toorn niet op zich laat wachten. Wees uiterst nederig, want vuur en wormen wachten de goddeloze.
Sirach 14, vers 14  Laat de goede dagen je niet ontsnappen, het genot waarop je recht hebt niet aan je voorbijgaan.

Voorwaar, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Merabi.
Voorwaar,

Galaten 5, vers 8  Die overreding kwam niet van Hem, die u roept.

Kolossenzen 3, vers 2  Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

1 Thessalonicenzen 4, vers 7 en 8  Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn heilige Geest geeft.

Efeziërs 5, vers 10  En toetst wat de Here welbehagelijk is.

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

1 Korinthiërs 2, vers 12 tot en met 15  Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.

1 Petrus 1, vers 6 en 7  Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.
1 Petrus 2, vers 4 en 5  En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com