DutchVideo 2019

Wees een heer, of dame, in het verkeer!

Boodschap Gods: Velen hebben vast wel geleerd hoe het moet, het autorijden. Maar door de jaren heen sluipen er slordigheden in, of je nu Christen bent of niet. Toet, toet! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 mrt 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 11 maart 2019 bracht de bode de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Hetrick.

Voorwaar, laten we eerlijk zijn, was het in de Middeleeuwen niet beter in het verkeer?
Toet, toet! Velen hebben vast wel geleerd hoe het moet, het autorijden. Maar door de jaren heen sluipen er slordigheden in, of je nu Christen bent of niet. Sommigen zijn bumperklevers, of zijn snelheidsduivels, of ze rijden aan de verkeerde kant, of ze rijden door rood, of gebruiken hun knipperlicht niet of verkeerd! Zeg eens eerlijk, herken jij een Christen op de weg? Ben jij wel zo braaf? Toet! Toet!

1 Johannes 5, vers 18 en 19  Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, “maar ook haar”, en de boze heeft geen vat op hem “of op haar”. Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

Voorwaar, irritant hè, al die slechte chauffeurs!
Want als er iets invloed heeft op je rijstijl, dan is het vaak wel emotie. En zo veranderen velen van positief gedrag naar boos en negatief gedrag… Toet, toet! Weet jij wel hoe je je moet gedragen op de weg?

1 Petrus 3, vers 10 en 11  Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn “of haar” tong van het kwade, en zijn “of haar” lippen van bedrog te spreken; hij “of zij” wijke af van het kwade en doe het goede, hij “of zij” zoeke de vrede en jage die na.

Efeziërs 4, vers 20 tot en met 24  Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
En Efeziërs 5, vers 14 tot en met 18  Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest.

Galaten 5, vers 16 tot en met 18  Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
Vers 22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
En vers 25  Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Toet, toet! Aan de vrucht herkent men de geest of het beest in het verkeer.
Asociaal gedrag of nadoen hoort niet bij een Christen. Laat zien, dat je een Christen bent en een voorbeeld. En steek geen middelvinger op, of werp geen afval uit het raam, onder andere! Wees geen ergernis, maar een voorbeeld op de weg!

Efeziërs 4, vers 30 tot en met 32  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

En Johannes 8, vers 29  En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

Ik ga nu, sprak Hetrick, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com