DutchVideo 2020

Wees betrouwbaar voor de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Er staat geschreven: “Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.” Iedereen kan van deze boodschap leren.

Gepubliceerd op 3 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Welkom! Op 3 Augustus 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de Kadosh, Heilige en Almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de Koning der koningen, de Here, Adonai, El Elohim, Tz’va’ot. Voorwaar, voorwaar, voorwaar, mijn naam is Michaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, als u terug kijkt naar de boodschappen Gods komt u erachter dat de Kadosh, Heilige, Almachtige heel vaak al tot u sprak.

Efeziërs 5, vers 15 Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen.
En vers 17 Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.

Voorwaar, maar als men wandelt als de onwijzen en de onverstandigen en niet God serieus neemt, en niet respect toont aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus en zijn gezalfde Profeet en maar niet wil luisteren is ongehoorzaam!

Mattheüs 21, verse 12 en 13 En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: “Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.”

Voorwaar, vergelijk het met de Evangelical Endtime Machine…
het is Gods Kadosh, Heilige schip en tempel waar je geen rovershol van mag maken en je eigen gang mag gaan en het Kadosh, Heilige schip als een piraat overneemt.

Voorwaar, wie dit doet zal de tempel Gods uitgedreven worden.
Dit ligt heel hoog bij God want alles moet in overleg wat niet gebeurde en men maakte eigen keuzes en zette zowel Profeet Benjamin en vooral de Heer aan wal en nam het stuur over en beschadigde het schip. Daarom werd de secretaresse van Profeet Benjamin Cousijnsen uit de bediening gezet.

Voorwaar, de Heer wil hierover niet meer spreken en sluit het af!
Hoewel ze vergeven is, mag ze niet meer terug komen, zegt de Here want ze zal weer in de oude gewoontes vallen. Ze kan mij dienen en steunen en evangeliseren buiten de bediening om maar ze zal eerst zich moeten onderzoeken.

Voorwaar, toch zal ze onbetrouwbaar blijven en dit is ook een reden dat ze niet kan terugkeren in de bediening.
Ze is schuldig bevonden aan piraterij en maakt het onheilig met haar zonder overleg plegen. Ze is mij zegt de Heer op het schip niet meer waardig om te dienen.

Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com