DutchVideo 2013

Wees alert voor de vermommingen van de kameleons!

VOORWAAR, DE BEZOEKERS VANUIT DE RUIMTE PROBEREN, VIA DROMEN EN OPENLIJKE VERSCHIJNINGEN, DE CHRISTENEN TE MANIPULEREN. PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN WAARSCHUWDE U DAAR VAAK TEGEN!

Gepubliceerd op 26 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

2 Thessalonicenzen 2, vers 3

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 november 2013 bracht een bode engel des Heren de volgende waarschuwende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Leobea.

Luister aandachtig, ik waarschuw u ernstig!

Lees voor: Openbaring 9, vers 9 en 10  Hier staat geschreven: En zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het gedruis van wagens, wanneer vele paarden ten strijde draven. En zij hadden staarten als schorpioenen en angels, en in hun staarten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

De bode engel Gods sprak,

Voorwaar, de ‘bezoekers vanuit de ruimte’ proberen, via dromen en openlijke verschijningen, de Christenen te manipuleren en ten val te brengen.

Zelfs profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde u daar vaak tegen!

Lees voor: 1 Timotheüs 5, vers 15  Hier staat geschreven: Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

2 Thessalonicenzen 2, vers 7  Hier staat geschreven: Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

En vers 3  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs.

De bode engel Gods sprak verder,

Ook zeg ik u het volgende, Er zijn boodschappen, die u ernstig waarschuwden.

Maar zelfs in Indonesië, Nieuw-Guinea, Noord-Amerika, Italië, Japan, Afrika, Egypte, Spanje en Suriname en China vereert men afgoden en de zonnegod. Voorwaar, dit is de volle waarheid!

Men trekt zelfs het duistere naar de aarde toe, en men verbaast zich dan, wanneer men zoveel strijd heeft en aangevallen wordt.

Elona zag het volgende…

Ze zag haar moeder in de keuken staan aan de afwas, en haar moeder zei, “Het is al laat, ik ga zo naar bed!”

Na een paar uur moest Elona naar het toilet en zag dat haar moeder nog in de keuken stond, levensecht, en de afwas aan het doen was. Haar moeder groette Elona en ging naar bed.

De volgende dag vroeg Elona hiernaar en zei, “Wat deed jij nog in de keuken zo laat?”

De moeder verklaarde, “Maar ik ben meteen naar bed gegaan!”

Voorwaar, haar moeder was een geprojecteerd beeld, een kameleon!

Lees voor: 2 Thessalonicenzen 2, vers 9  Hier staat geschreven: Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zo zijn er vele kameleons, die bijna niet te onderscheiden zijn!

De gevallen engelen bevinden zich ook onder de mensen zelf, en vele zielen bevinden zich hierdoor reeds in de hel, door een totale overname van de mens.

Lees voor: 1 Johannes 5, vers 10 tot en met 12  Hier staat geschreven: Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Psalm 18, vers 37  Hier staat geschreven: Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.

Psalm 28, vers 7  De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

Efeziërs 6, vers 16 en 17  Hier staat geschreven: neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, geliefde des Heren, die u liefheeft: In Hem zijt gij meer dan overwinnaar, zelfs in uw dromen!

Door een goede relatie met Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, zijt gij onaantastbaar.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com