DutchVideo 2015

Weerspiegeling

Boodschap Gods: Zoals het water, weerspiegelt Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, u de volle waarheid in uw dagelijks leven, wie u werkelijk bent.

Gepubliceerd op 14 juli 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

reflection in water

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 14 juli 2015 bracht een bode engel Gods deze boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Spreuken 10, vers 22  De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Voorwaar, kadosh, heilig is JHWH, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Voorwaar,

1 Kronieken 16, vers 10 en 11  Beroemt u in zijn heilige naam, het hart van wie de Here zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.

1 Koningen 15, vers 11 tot en met 15  Asa deed wat recht is in de ogen des Heren, evenals zijn vader David. Hij verdreef de aan ontucht gewijden uit het land en verwijderde al de afgodsbeelden die zijn vaderen gemaakt hadden. Zelfs heeft hij zijn moeder Maäka als gebiedster afgezet, omdat zij een gruwelijk beeld van Asjera gemaakt had. Asa hieuw haar gruwelijk beeld stuk en verbrandde het in het dal Kidron. De offerhoogten verdwenen echter niet, toch was het hart van Asa, zolang hij leefde, de Here volkomen toegewijd. Hij bracht de heilige gaven van zijn vader en zijn eigen heilige gaven in het huis des Heren: zilver, goud en allerlei voorwerpen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods; mijn naam is Steäbla, en zeg u: 

1 Koningen 15, vers 23  Het overige van de geschiedenis van Asa, en al zijn dappere daden en alles wat hij gedaan heeft, en de steden die hij versterkt heeft, is dit niet beschreven in het boek van de kronieken der koningen van Juda? Tot zover.

Voorwaar, 

Spreuken 27, vers 24  Want een schat duurt niet voor eeuwig; blijft soms een kroon van geslacht tot geslacht?
En vers 19  Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

Voorwaar, zoals het water, weerspiegelt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u de volle waarheid in uw dagelijks leven, wie u werkelijk bent!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com