DutchVideo 2018

Weelderige woekerplanten van het moment

Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant, toen iemand voorbijging… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 26 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, vandaag, 26 april 2018, woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet in de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Psalm 37, vers 28  Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Psalm 37, vers 30  De mond van de rechtvaardige gewaagt van wijsheid, zijn “of haar” tong spreekt het recht.
Psalm 37, vers 35 en 36  Ik zag een goddeloze, een geweldenaar, die zich uitbreidde als een weelderige woekerplant; toen iemand voorbijging, zie, hij “of zij” was niet meer, ik zocht hem “of haar”, maar hij “of zij” was niet te vinden.

Voorwaar, mijn naam is Kashia, een bode engel Gods.
De Here bemint en beschermt Zijn gunstgenoten, en rekent af met de geweldenaars en kwaadsprekers, en vertrapt de werken van satan, als een weelderige woekerplant! Want de mond van de rechtvaardigen is verstandig en vreest voor God, en spreekt geen kwaad over anderen, maar is een beminde naar Gods hart, en onderhoudt zijn of haar ziel met wandel en daad.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com