DutchVideo 2015

Wederom China, vele rampen komen naar u toe!

30 Oktober 2015 – Openbarende, profetische boodschap van God over China: China, wederom zijt gij gewaarschuwd; vele rampen komen naar u toe! Hoor en/of lees verder, wat er over China spoedig komen gaat in deze boodschap, die 100% woord voor woord door Gods bode engel, in opdracht van de Here God, in de naam van Yeshua HaMasiach, Jezus Christus van Nazareth, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen secuur gedicteerd werd! Iedere profetie, alle woorden, die dagelijks worden gebracht en opgeschreven door Profeet Benjamin Cousijnsen, komen van de almachtige God, JHWH zelf, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die ook de enige God is van Benjamin Cousijnsen, zodat het niet vreemd is, dat alles wat doorgegeven wordt altijd accuraat in vervulling gaat, als men niet luistert en zich bekeren wil van de dove afgoden. China, u bent wederom gewaarschuwd!

Gepubliceerd op 30 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

disasters in China

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! 30 Oktober 2015
De bode engel van God bracht de volgende woorden over, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen, in tegenwoordigheid van de engel Gods, alles secuur en meteen opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Baikiki en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Genesis 6, vers 1 en 2  Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.
Vers 4  De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

Voorwaar!
De gevallen engelen hebben op aarde, in de tijden van Henoch, in China met hun duivelse krachten reusachtige stenen op elkaar gelegd, die zelfs een hijskraan niet kan tillen! Niemand kon dit verklaren.

Job 11, vers 7 en 8  Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten?

Voorwaar, China is een land, waar de duivelse krachten nog steeds aanwezig zijn, zowel onder de bewoners als in de wateren.

Job 26, vers 4 en 5  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit? De schimmen krimpen ineen onder de wateren, en hun bewoners.

Voorwaar, China!
Gij aanbidt de satan met al die draken, en al uw beelden en valse religies! Ik openbaar u: uw land moet zich onderwerpen aan de almachtige, ware God van Abraham, Izaäk en Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen. Vanwege uw valse afgoden en valse wandel zullen donkere wolken komen, met hevige modder en regenval, en zal u gestraft worden. Gij, satanaanbidders! De draak, die op aarde geworpen is, is de oude slang in China, geworpen vanaf den beginne. Daarom waren er gevallen engelen in China, in de tijd van Henoch, om velen te misleiden!

Spreekt u Chinees?
Deel dan deze boodschap, want dit is de volle waarheid in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Psalm 9, vers 18  De goddelozen keren om naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten.

En Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

Voorwaar, wederom zijt gij gewaarschuwd; vele rampen komen naar u toe!
Misschien kunnen uw dove afgoden wel iets voor u doen. Ik leer ze wel verdrinken. Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Bekeer u nu, en aanbid Yeshua HaMashiach, Jezus Christus alleen, en vraag om vergeving! Hoor de stem, die roept: “Bekeert u!”

Johannes 4, vers 12  Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden?
En Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com