DutchVideo 2015

Wat u ziet gebeuren werd allemaal voorzegd!

Deze boodschap Gods gaat over diverse profetische vervullingen. Het is waarlijk voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen! U hoort de verwijzingen naar eerdere profetische boodschappen, waar de landen Chili, Utah en Nepal, die nu getroffen zijn, werden gewaarschuwd. En ook brak het geweld uit, en wordt dit met de dag erger, vanwege het weigeren: dat men de vluchtelingen niet toelaat in sommige landen!

Gepubliceerd op 17 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

8.3M earthquake struck Chile

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 17 september 2015 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Rasambla en ben een bode engel Gods.

Hoor aandachtig, alles is in volle gang!
Op 17 augustus 2015 werd u gewaarschuwd met een boodschap, met de titel: ‘O jee… uw verwoester komt eraan!’ En ook eerder werd u geïnformeerd, dat Gods Geest waait en zal toeslaan! Voorwaar, zo is Chili gestraft, en de Amerikaanse staat Utah, en zo ook Nepal. En dit is nog maar het begin! Voorwaar, bekeert u! Waarom luistert gij niet, kudde muilezels?

Jozua 24, vers 14  Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben… stop, tot zover!

Het is waarlijk voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen!
En ook op 7 september 2015 werd de boodschap gebracht, met de titel: ‘Het geweld gaat toenemen met de komst van de vluchtelingen!’ Voorwaar, en inderdaad, het geweld brak uit en wordt met de dag erger, vanwege het weigeren, dat men de vluchtelingen niet toelaat in sommige landen. Voorwaar,

Mattheüs 6, vers 24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten. Stop, tot zover!

Voorwaar, luistert u wel? 

Mattheüs 12, vers 33  Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, òf acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld… “en dit zou een Profeet nooit zeggen, ‘Ik ben het licht!’ Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is de Zoon van God!” Wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En dat Licht is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!
Hij is de Almachtige en heilig en de enige Waarheid en Redding. Wie zich bekeert, zal gezegend worden. Of laat u liever toe dat Gods hand u straft, vanwege ongehoorzaamheid? Kies nu voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com