DutchVideo 2023

Wat kiest u, voor het vergankelijke of voor de hemel?

Is dit alles belangrijker dan uw hart, ziel en uw geestelijke toekomst? Onderzoek u eens en bekeer u!

Gepubliceerd op 19 september 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 september kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die overgebracht is door de bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige, en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zo spreekt uw Rabbouni, uw Meester en Koning der koningen, tot u:
Gij daar, ja u, spits uw oren en gebruik ze om te horen en bedek ze niet om de volle waarheid te kunnen horen.

Voorwaar, mijn naam is Kadesa, en ben een bode engel Gods.
Kijk eens heel diep met uw ogen in de spiegel. Voorwaar, veel vrouwen ontdekken altijd wel iets aan zichzelf waar ze ontevreden over zijn; onder andere hun uiterlijk, of lichaamsdelen, de haren, en dat ook zelfs na uren van opmaken! Nooit is het goed genoeg, al ziet men er zelfs uit als een topmodel. Sommigen doen er echt alles voor, al zou men hun ziel ervoor moeten verkopen aan satan. Als men er van buiten goed uitziet als een vrouw en man, o.a., opgeblazen is van voor en achteren na een dure ingreep, dan is men nog vaak ontevreden.

Voorwaar, wees eens eerlijk.
Is dit alles belangrijker dan uw hart, ziel en uw geestelijke toekomst?
Onderzoek u eens!
U zei, “Wie ik?”
Ja, u daar! Heb God lief met uw geheel uw hart, en onderzoek u eens, en bekeer u van uw wandel!
“Wie ik?”, zei u.
Ik zeg het u nog een keer, ja u, die deze boodschap beluistert, het is veel beter om een zuiver hart en een goede wandel en relatie te hebben met de HEER, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 17 tot en met 21 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, de HEER kijkt niet naar uw uiterlijkheden, dat doet de wereld alleen.
De HEER kijkt altijd naar wat de werkelijkheid is. Voorwaar, weest stil, en wacht maar, alles wordt nieuw, en bovendien krijgt u uw eeuwige leven, en het allermooiste; de volmaaktheid en de perfecte dingen, die klaarliggen voor een ieder die trouw is!

Voorwaar, kies, wie zou u willen dienen?
Ik zeg tegen u, hemel en hel bestaan echt!

Openbaring 22, vers 11 tot en met 15 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.

Voorwaar, de wereld kijkt met vleselijke ogen en lust.
Waar kiest u voor, voor de vergankelijke dingen of voor de hemel? De HEER kijkt met zuivere ogen naar uw hart, en wil u redden met Zijn liefde, en uw zonden vergeven, en Hij wil u veranderen!

Mattheüs 5, vers 3 en 4 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen vertroost worden.
En vers 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
En vers 11 en 12 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de Profeten vóór u vervolgd.

Voorwaar, als u het allerbeste wilt ontvangen, dan gaat u niet mee met het verlangen van satan in de wereld!

Openbaring 21, vers 7 en 8 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

Voorwaar, laat Christus in uw leven zijn, want waar uw hart is daar zal uw ziel zijn: hemel of hel!

Johannes 8, vers 12 Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
En Titus 2, vers 11 tot en met 14 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Tot slot, luister ook naar de andere boodschappen Gods en naar de radio podcast van de Evangelicalendtimemachine.com om te veranderen en te groeien!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com