DutchHolidaysVideo 2015

Wat is Hemelvaart?

Boodschap Gods: Hemelvaart gaat niet om eropuit te gaan met de fiets en gezellig bij elkaar te komen. Dit is geen Hemelvaart. Maar het gaat om wat Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, voor u deed aan het kruis!

Gepubliceerd op 14 mei 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC


Volledige weergave:
 

Hallo, van harte welkom! Op 14 mei 2015 bracht bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Gracia en ben een bode engel Gods.

Handelingen 1, vers 9 tot en met 11  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

Voorwaar, dit is Hemelvaart!
En tevens het bewijs, dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, opgestaan is van de dood. Hij verscheen vele malen na Zijn sterven en opstanding.

Johannes 20, vers 21 en 22  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

Voorwaar, het gaat niet om eropuit te gaan met de fiets en gezellig bij elkaar te komen.
Dit is geen Hemelvaart. Maar het gaat om, wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor u deed aan het kruis, ja, ook voor u!

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.

Voorwaar!
Men gelooft nog eerder de misleiding en leugens van de paashaas, en zoals de kerst, enzovoorts, dan de volle waarheid, die alleen te vinden is in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem “en ook tot haar”: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Tot zover.
En vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.
Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En tot slot vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

Voorwaar, luister ook naar de boodschap:
‘Feest zonder het gebruik van heidense rituelen!’ van 1 oktober 2014.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!


Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com