DutchVideo 2016

Wat hen is aangedaan wordt verzwegen!

Boodschap Gods: Terreurbeweging Boko Haram is verslagen. Toch bevinden ze zich massaal onder de vluchtelingen! Hoor of lees de gehele boodschap.

Gepubliceerd op 15 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

immigration or invasion

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 15 februari 2016 bracht de engel des Heren, de bode engel van God, woord voor woord de volgende openbarende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Seprea en ben een bode engel Gods.

Voorwaar!
Op 19 januari 2015 werd reeds voorzegd door Gods ware eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, dat Boko Haram spoedig door Gods hand een zware klap zou worden toegebracht. Voorwaar, ondanks dat de dood en verderf terreurbeweging Boko Haram een klap is toegebracht, gaan ze door. Ook al zijn ze verslagen, ze bevinden zich massaal onder de vluchtelingen, en hebben contact met hun aanslagen organisaties!

Voorwaar, ook is het zo, dat vele vluchtelingenkampen bedreigd worden met de dood, en geen melding hierover durven te doen.
Ook buiten de kampen worden velen bedreigd en gedwongen tot verkrachting! Velen zwijgen nu al over wat hen is aangedaan, door zowel ISIS-strijder extremisten als door andere moslim vluchtelingen! Men verzwijgt ook, dat de politie vaak moet oprukken, vanwege onder andere gevechten, geloofsuitingen en verkrachtingen! Hier wordt vaak geen melding van gedaan. Men vreest voor de media en het krijgen van een slechte naam binnen de vluchtelingenkampen.

Als er teveel vluchtelingen zijn en geen ruimte…
worden de vluchtelingen soms niet naar een ander kamp gebracht, maar elders weggewerkt, in opdracht van de antichrist Obama! Vele vluchtelingen wordt ook gevraagd om een nier, of een ander lichaamsdeel, af te staan om anderen te helpen. Men krijgt dan de belofte als beloning: een beter leven ervoor terug, zegt men, en geld. Obama betaalt wel!

Voorwaar, de antichrist zegt het volgende:

Psalm 109, vers 25  Daarom ben ik hun tot een smaad geworden; als zij mij zien, schudden zij het hoofd.
En Psalm 119, vers 145  Ik roep van ganser harte; antwoord mij, Here; uw inzettingen zal ik bewaren.

Voorwaar, vaak spreekt de antichrist spirituele woorden en gebruikt zelfs de Bijbel in zijn voordeel!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com