DutchVideo 2017

Wat hebben die zogenaamde heiligen voor u gedaan?

Boodschap Gods: Het is niet de bedoeling om uw geloof aan te vallen, maar dat u weet: Ik ben de God van al wat leeft, niet uw beelden of heiligen!

Gepubliceerd op 22 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

mary-worship3

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 22 januari 2017 bracht de bode engel van God de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, JHWH, Isa, Jezus Christus.
Voorwaar, ik ben de bode engel Religea en ben een bode engel Gods.

Ik ben Kadosh, zegt de Here, Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, en Ik benoem uw naam, en gij heet Arbelina.
Voorwaar, het is niet de bedoeling om uw geloof aan te vallen, maar dat u weet: Ik ben de God van al wat leeft, niet uw beelden of heiligen!

Jesaja 43, vers 11  Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen Verlosser.

Hosea 13, vers 4  Maar Ik ben de Here, uw God,… een God nevens Mij kent gij niet en een verlosser buiten Mij is er niet.

Johannes 14, vers 6  Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Handelingen 4, vers 12  Bij niemand is dan ook de enige redding te vinden, en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven, waarin wij gered moeten worden.

Genesis 1, vers 1  In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Zo spreekt de Heer tot u,
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Velen zijn woest en ledig en blind. Velen wandelen blind in het duister, vanwege hun zondige praktijken, en missen, vanwege hun afgoderijen en wandel en hun praktijken, Mijn zegeningen. Voorwaar, geen andere God was er vanaf den beginne dan Ik, de God van al wat leeft! Ik ben uw enige God! Ik ben de God van Abraham, Izaäk en Jakob, El Elohím, Adonai, de enige opgestane Heer, JHWH, die de dood overwon en meer dan overwinnaar is. Wat hebben die zogenaamde heiligen voor u gedaan? Hebben zij soms de zonden op zich genomen en het kruis gedragen en uw juk, uw zonden, en hebben zij soms de dood overwonnen? Voorwaar gij zult geen andere goden aanbidden. Alleen Ik ben Heilig, en heb al uw beelden en zogenaamde heiligen overwonnen. Ik ben de enige Weg en de Waarheid en het Leven.

Voorwaar, luister ook naar de boodschappen in de Evangelical EndTime Machine.
En zoek eens in de zoekbalk naar het woord Maria en afgoden, dan zal een wereld voor u opengaan, die u de volle waarheid verkondigt. Voorwaar, Arbelina, onderzoek ook of gij nu werkelijk tevreden bent met uzelf. Is dit nu een Christen? Ik wil u meer geven: de volle waarheid.

“Waarachtig, Ik verzeker jullie: Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de Deur: als iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden: hij zal in- en uitgaan en weidegrond vinden.”  Johannes 10, vers 7 en 9

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com