DutchTo the futureVideo 2016

Wat er binnenkort gaat gebeuren in de wereld!

Openbarende, mededelende, profetische boodschap Gods: Voorwaar, vele rampen zijn in volle gang! Het zal niet lang meer duren, of ook het volgende zal geschieden… U hoort wat gedeeltelijk reeds vervuld is, en wat ook binnenkort zal geschieden in de wereld. Verschillende landen worden genoemd! Lees en of hoor de gehele boodschap.

Gepubliceerd op 12 feb 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Zika virus (Flavivirus), Molecular Model

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Deze openbarende, mededelende, profetische boodschap van God, 100% afkomstig van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk, Jakob, en Profeet Benjamin Cousijnsen, werd woord voor woord overgeleverd door twee bode engelen Gods aan Gods dienstknecht en ware Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen, op 12 februari 2016.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Refres en ben een bode engel Gods. En mijn naam is Slarigan, sprak de andere bode engel Gods. Kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, op 15 mei 2013 werd de boodschap gebracht, met de titel:
‘De plagen komen en meer, als u zich niet bekeert!’ Voorwaar, deze boodschap is reeds gedeeltelijk vervuld, zoals men geteisterd wordt door muggen en steekvliegen en veepest, zweren en hagel en sprinkhanenplagen.

Voorwaar, het zal niet lang meer duren, of ook het volgende zal geschieden!
Voorwaar, niet alleen het Zika virus zal wereldwijd verspreid worden, maar ook zullen velen door grote waterval omkomen in Bangladesh, Italië, en Frankrijk, en ook India zal gestraft worden! Voorwaar, het kleinste op aarde zal dodelijk zijn. En hier en daar zal een water virus zijn, waardoor men sterft! Voorwaar, vogels zullen hier en daar de rust verstoren en de mens aanvallen.

Voorwaar, vele rampen zijn in volle gang!
De dieren verzetten zich, vanwege het uitroeien.

Voorwaar, wat betreft de gelovigen: 

Klaagliederen 3, vers 22  Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op.
Vers 25 en 26  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.

En Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, hierbij kondig ik u Radio Endtimenews aan, waar u ook naar kan luisteren, zowel naar Endtimemachine Live.
Beide zijn terug te vinden in de Evangelicalendtimemachine.com
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com