DutchVideo 2020

Wat een liefde!

Hij gaf Zijn leven aan het kruis, en nam uw straf op zich en hing daar als een misdadiger in uw plaats. En Hij riep het uit: “Het is volbracht!” Waarlijk, Hij is de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Zijn Naam is: ‘Ik ben’.

Gepubliceerd op 3 april 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 3 april 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is de eeuwige Koning der koningen, de levende, opgestane Heer en eeuwige Abba, Vader! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, heeft u zó erg lief!
Hij had zoveel pijn, en droeg voor u het oordeel en alle zonden, ja, alle, zo ook alle ongerechtigheid. Wat een liefde! Hij gaf Zijn leven aan het kruis, en nam uw straf op zich en hing daar als een misdadiger in uw plaats. Wat een offer is dit! Wie wil worden zoals Hij? Hij streed aan het kruis, voor u biddend met pijn en verlatenheid. En zó verwond riep Hij het uit in Zijn lijden! Hij heeft zoveel moeten dragen en doorstaan!

Laat Zijn liefde u verwonderen, want niemand heeft u zó lief als Hij.
En Hij riep het uit: “Het is volbracht!” Voorwaar, waarlijk, Hij is de Zoon van God, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Door Zijn wonden wordt ook u genezen van alle lijden en pijn, en genezen. In de dood maakte Hij u vrij!

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Voorwaar, misschien ken je ook wel de onrust en leegte en pijn.
Maar leer van Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ontwaak; de Here leeft en is opgestaan, en Hij roept u uit de dood vandaan! Laat los, alles wat achter u is. Juich, want ook Hij overwon het! Nooit meer tranen en nooit meer pijn, nooit meer omzien, nooit meer door God verlaten… Hij, die u herstelt, en een toekomst geeft, Hij is er! Zijn Naam is: ‘Ik ben’.

Dit moet u weten…
hoe adembenemend, ontroerend, liefdevol Hij is, die er voor u zal zijn, en dichtbij is en u tot een zegen wil maken, en geloof, hoop en liefde wil geven. Hij zegent u, om ook voor uw naaste tot zegen te zijn, zoals Hij ook deed!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com