DutchVideo 2013

Wat doet u met uw roeping?

BOODSCHAP GODS, RECHTSTREEKS OVERGEBRACHT VAN DE TROON VAN GENADE, AFKOMSTIG VAN JEZUS CHRISTUS! VOORWAAR GELIEFDEN DES HEREN, WAT DOET GIJ MET UW ROEPING? EN: VERHEF DE HEER! EN DE HEER WACHT OP U!

Gepubliceerd op 15 okt 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Geef niet op, blijf getuigen!

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 15 oktober 2013 ’s avonds bracht een bode engel van de almachtige God deze boodschap Gods over, van de God van Abraham, Izaäk en Jakob, overgeleverd aan en meteen opgeschreven door Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet van de laatste dagen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Celtrus en ben de bode engel Gods. Voorwaar,

Sirach 43, vers 28 tot en met 30  Waar vinden we de kracht om hem te loven? Hij is groter dan alles wat hij gemaakt heeft. Hoe ontzagwekkend is de Heer, hoe groot, hoe wonderbaarlijk is zijn macht. Verhef de Heer en loof hem zo veel je kunt, want hij gaat je altijd te boven. Verhef hem met alle kracht die in je is, ga ermee door, want het is nooit genoeg.

Voorwaar geliefden des Heren, wat doet gij met uw roeping?

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, gaf het ook niet op, maar bleef getuigen.

Sirach 50, vers 28 en 29  Gelukkig is wie zich in deze lessen verdiept, wie ze ter harte neemt wordt wijs. Als je ernaar handelt word je sterk in alles, want ontzag voor de Heer wijst je de weg. De Heer geeft wijsheid aan de vromen.

Jakobus 4, vers 7 tot en met 10  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is de Heer, maar ook een echte gentleman.

Vrees niet! Zonder uitnodiging komt Hij echt niet in uw hart. Hij klopt en wacht geduldig op uw uitnodiging en op uw hart. Voorwaar, Hij wil u het eeuwige leven geven. Nodig de Heer uit, om in uw hart te komen wonen en vraag om vergeving!

Lees voor: 2 Samuël 22, vers 31 tot en met 33  Hier staat geschreven: Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen. Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God? De God die mijn sterke vesting is baant een volmaakte weg voor mij.

Johannes 3, vers 16  Hier staat geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik mag u zegenen met deze hemelse groet: Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegen u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com