BaptizingDutchVideo 2020

Wat betekent de doop nu precies?

In deze boodschap Gods wordt duidelijk gemaakt, wat het betekent om gedoopt te worden als kind van God. Door zich te laten dopen, heeft men er ook voor gekozen en besloten om zijn of haar nieuwe leven te onderhouden, en als kind van God alles samen te doen met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Gepubliceerd op 10 februari 2020 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 10 februari 2020 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wanneer iemand gedoopt wordt, is dat een speciale gebeurtenis, waarin de gedoopte persoon kopje onder gaat.
Laat het duidelijk zijn, dat men door de keuze te maken, zelf zich bekeert en zich 100% overgeeft aan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
En onder water verdwijnen, betekent ook symbolisch: ik geef mij helemaal over en geef mijn oude wandel op, mijn oude leventje, en leg alles af bij de Heer, en laat het achter in het water.
Boven water komen, betekent ook: kijk, een nieuw leven!
Verder heeft de persoon dus gekozen en besloten om zijn of haar nieuwe leven te onderhouden, en vanaf nu als kind van God alles samen te doen met Hem, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Je geeft Hem de leiding over je leven, en draagt dus de leiding over!

Is het niet geweldig, om helemaal fris en schoongewassen, als een nieuwe schepping, boven water te komen?
Na je bekering luister je juist nu ontzettend goed naar Hem. Je wilt precies gaan leven, zoals Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat wil. Richt je op Hem!

Wie zich bekeert, luistert regelmatig naar de Evangelical EndTime Machine, naar de boodschappen Gods, en overdenkt ze.
Ook kan men regelmatig de Bijbel gaan lezen. En bidden is, om in contact te staan met God, en te praten met Hem in nederigheid en respect. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods. God wil u zegenen!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn “of haar” werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn “of haar” werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
En Johannes 3, vers 33 tot en met 36  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem “of op haar”.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com