DutchVideo 2012

Ware liefde vergeeft en vergeet!

De engel Gods spreekt tot Benjamin Cousijnsen in een metafoor. Benjamin ziet wat hem wordt verteld, en schrijft gelijktijdig alles op. Een bijzonder verhaal en wijze levensles!

Gepubliceerd op 30 mei 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

ware liefde vergeeft en vergeet

Volledige weergave:

Hallo, hier ben ik weer! Mijn naam is Benjamin. Op 29 mei 2012 kreeg ik de volgende boodschap door van de engel Gods.

Shalom, Benjamin! Vandaag spreek ik u in beeldspraak.

Kijk, ik laat u het zien. Benjamin, niet alleen kijken, maar schrijf ook door. Ik zeg u dit, dit is Antonio.

Toen zei ik, “En wat is zijn achternaam dan?” zei ik heel slim.

Dit mag u niet weten, Benjamin. Luister wat ik nu verder ga vertellen…

Antonio was een vurige man Gods.

Zijn gezin was gezegend, ook door het werk wat hij deed. Hij ging overal naar toe, en sprak over de liefde Gods, ook bij zijn vrienden. Hij was geduldig en vriendelijk, Benjamin, en hij had geen grootspraak, en rekende nooit het kwade aan, omdat de liefde van de Here Jezus Christus in hem was.

Velen kwamen tot geloof door Antonio, en hij gaf het nooit op.

Antonio ging naar Nederland, eerst helemaal alleen omdat hij naar werk zocht.

Hij miste zijn vrouw en zijn kinderen heel erg, en belde hen veel.

Hij was bezig met de papieren te regelen voor hun komst, om ook naar Nederland te komen.

Hij had ook werk gevonden, elders in Nederland, en werkte met garen en stoffen. Hij had zoveel gaven. Toen sprak de engel Gods ook:

1 Corinthiërs 12, vers 4 en 5  Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here.

Antonio zag op een dag een hele knappe mooie vrouw…

Ze was zo opeens uit het niets verschenen, leek het wel, en ze was best aardig. Het klikte opeens, en deze vrouw nodigde hem uit voor een bezoek bij haar thuis. Maar in zijn gedachten dacht hij terug aan zijn vrouw, en hij dacht van, ‘Ja, mijn vrouw die komt ook spoedig naar Nederland, over een paar weken’.

Maar ondertussen was deze vrouw, die hem uitgenodigd had, die was bezig om hem te verleiden in haar eigen huis, waar hij kwam.

Eerst was er lol, en toen werd de ware liefde kapotgemaakt door overspel. Satan zag een hele kleine opening in zijn leven, en greep het! Hij had een zwakte voor vrouwen. Verder was hij vol van de Geest van God, maar nu was hem dit overkomen. De Here waarschuwde hem nog, maar satan kende zijn zwakte, zijn enige zwakte!

Toen zijn vrouw overkwam met de kinderen naar Nederland, vond zijn vrouw vreemd, heel erg vreemd, dat haar vurige man Gods opeens zo lauw was.

Ze zag dat de Heilige Geest hem verlaten had. Toen sprak de engel Gods verder,

1 Corinthiërs 13, vers 1 tot en met 3  Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

Op een dag besloot zijn vrouw, om hem te gaan volgen, omdat hij zo vaak wegging.

Ze volgde hem… en toen, op deze dag, bracht God alles aan het licht. Toen sprak de engel Gods ook:

Johannes 1, vers 4 tot 6  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Regina stond daar bij dat huis, ze stond daar haar man op te wachten…

En toen zag ze dat hij naar buiten kwam. Antonio, die schrok zo erg, toen hij Regina daar zag, zijn eigen vrouw, dat zijn hart opeens zo erg pijn deed! Het leek wel een hartaanval, zo schrok hij.

Wat waren ze kwaad en geschrokken; satan had alweer een huwelijk kapotgemaakt, leek het op.

Antonio had de trouwgeloften weer voor zich gezien, en hij dacht terug met zijn gedachten…

Toen hoorde hij, “Beste Antonio, belooft u haar tot in alle eeuwigheid trouw, tegenover God en de kerk? Wat is hierop uw antwoord?”

Toen zei hij, “Ja”, zei hij toen nog. God maakte hem duidelijk dat hij ook zijn belofte had gebroken, niet alleen tegenover haar, maar ook tegenover God!

Toen sprak de engel Gods verder,

1 Corinthiërs 6, vers 15 tot 20  Luister goed!  Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Ja, Antonio, wat was hij geschrokken!

Toen gebeurde het… Antonio kreeg zo’n spijt, en wat had hij gehuild. Regina, zijn vrouw, zag het; ze zei, “Als ik nu niet Gods liefde had, en als ik de Here Jezus niet had in mij, en als ik jou niet kan vergeven, wat voor vrouw Gods ben ik dan?”

Regina en haar man, die keken opeens, op een bepaald ogenblik, richting het kruis. Ze zagen daar het kruis hangen, en ze begonnen allebei opnieuw te huilen. Satan, ja satan, die kwam heel ver, maar God was sterker! En Antonio en Regina en de kinderen bleven bij elkaar. Samen gingen ze naar de kerk.

Anderen, die Antonio ooit gezien hadden bij die vrouw daar, bleven altijd maar weer hun oordeel onder elkaar uitspreken over Antonio.

Wat waren dat voor mensen, denk je, Benjamin?

Het waren Christenen met balken in de ogen! Maar dat Antonio opnieuw zijn leven had gegeven aan de Heer, onder berouw en tranen, zagen ze niet. De balk was te groot. Toen sprak de engel Gods,

Mattheüs 7, vers 1 tot en met 5  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?

Weet je, die balken, die waren zo groot in hun ogen!

Satan heeft heel veel huwelijken alreeds kapotgemaakt. Ziet u dat niet, hoeveel huwelijken satan al kapot heeft gemaakt? Omdat hij het huwelijk haat!

Alles wat God samengebracht heeft, de man en de vrouw, scheidde de mens niet, laat staan de satan!

Als u waarlijk samengebracht bent, is er toekomst! sprak de engel Gods.

Laat staan, dat satan daar tussen komt. Laat juist geen satan, laat geen kerk, niemand!, er tussen komen… alleen Jezus Christus in uw huwelijk! Komt tot Hem, en luister niet te laat naar Gods stem, voordat het te laat is. Kijk uit voor een schaap in wolfsklederen. Denk ook aan de tien geboden, zeg ik u. Houd de ware liefde in ere, wat er ook is geweest. Neem het voorbeeld van dit verhaal van Regina, de vrouw van Antonio. Deze vrouw had de liefde van God zo diep in haar, dat ze het verleden en alles wat was geweest, los had gelaten. Nooit heeft Regina het hier ooit nog over gehad, want alles was bij het kruis gebracht, bij het kruis van Golgotha.

Hun geloofsleven werd hierna op zijn sterkst. Ware liefde vergeeft. Peace, Shalom! sprak de engel Gods. Toen gaf hij ook deze tekst, en hij zei nog, Benjamin,

Psalm 128, vers 1 tot en met 3  Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt…

Benjamin, geef dit door; deze boodschap zal vele harten aanraken, maar ook zal ik het herstellen.

In de naam van Jezus Christus zal ik vele harten sterken en herstellen.

Ik moet nu gaan, ik zeg u, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com