05-07-2017  De Here is uw Voorziener, en Hij is er altijd! En geloof dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 5 jul 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Vandaag bracht Gods bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is JHWH, El Elohím, Adonai, Abba, Vader, die u wil zegenen en bemoedigen in de Evangelicalendtimemachine.com!
En als u een zegen ontvangt, deel dan uw zegeningen.

Exodus 15, vers 22 tot en met 26  Toen liet Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur; drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken? En hij riep luide tot de Here, en de Here wees hem een stuk hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet. Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Voorwaar, het volk van God was bezig met drie dagen reizen door de woestijn, zonder water.
En toen ze het eindelijk vonden, waren ze aan het klagen, want het was bitter.

Exodus 15, vers 4 tot en met 6  De wagens van Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de Schelfzee gedompeld. Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een steen. Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de vijand.

De Israëlieten gingen door de woestijn heen, hun belofte tegemoet, niet wetende dat ze beproefd werden.
U kunt zich wel voorstellen dat er onrust was. God had voor hun grote wonderen gedaan, en zie hoe ze nu mopperden en bleven klagen! En ze zochten naar een zondebok, en in dat geval was het Mozes. Ja, wat een volk, hè? Maar pas op, het is herkenbaar. Het vertrouwen in Gods belofte was er opeens niet meer.

Exodus 15, vers 26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Voorwaar, hoor dit nog eens aan:

Exodus 15, vers 26  terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

Luistert!
Indien u dus recht doet, en al uw inzettingen onderhoudt, zal Hij u geen enkele kwaal opleggen, dus geen ziekte. Want Ik, de Here, ben uw Heelmeester. Voorwaar, de Here is uw Voorziener, en Hij is er altijd! En geloof dat Hij een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Psalm 68, vers 20  Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.
Onderzoekt u grondig!

Mattheüs 11, vers 28 tot en met 30  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com