DutchVideo 2015

Want het uur dat u vrij zult zijn komt eraan!

Krachtige, bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, breek uit in de kracht van Yeshua Hamasiach, Jezus Christus!

Gepubliceerd op 15 sept 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

freedom

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 september 2015 ontving ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen. Bent u er klaar voor?

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, zijt gij er klaar voor?
“Klaar voor?” zegt gij?
Ja, klaar voor!

Johannes 12, vers 48  Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Voorwaar, 

Johannes 15, vers 9  Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Voorwaar, zo spreekt de Heer Yeshua HaMashiach, Jezus Christus:
Verwerp Mij niet, want het uur komt dat gij vrij zult zijn! Uw genezing is opgesloten en zelfs uw mond, en de kracht om de duisternis te vernietigen. Maar voorwaar, luister, breek uit in de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Er is kracht, wonderbare kracht in het Bloed van het Lam. Geloof en bid, en vernietigt de kracht van de duisternis! De kracht, de genezing, zet dat vrij met uw gebed.

En zegt:
“Ik beveel dat het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mij nu geneest, en vernietig elk bolwerk van satan!”

En zegt:
“Ik ben genezen en ik ben vrij, in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Ik beveel nu, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, om mij nu los te laten, satan, in het gezag van de Allerhoogste, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! En Zijn Bloed bracht mij genezing. Ik leef voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben Zijn eigendom voor eeuwig. Halleluja! Dank U, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor Uw Bloed en genezing en bevrijding en de doorbraak. Ik dank U voor Uw goedheid en overwinning in mij, in de Naam boven alle namen: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Er is kracht, wonderbare kracht in Zijn Bloed, van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!”

Voorwaar, wees vrij en genezen, en geloof!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com