DutchVideo 2017

Wanneer de mensen zullen zeggen, “Vrede, vrede”, en het vrede is, overvalt hen onverwachts de verwoesting!

Hoor, Israël, VS, en overige landen, naar deze openbarende en profetische boodschap Gods. U wordt gewaarschuwd door de God van Abraham, Izaäk en Jakob voor wat komen gaat! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 24 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

moab-mother-of-all-bombs

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op 24 mei 2017 bracht Gods bode engel deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De engel Gods sprak, en zei:

Shalom! Shalom, Israël! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Donald Trump speelt een spel en brengt tussen de Palestijnen en Israël een schijnvrede!
De Nieuwe Wereld Orde, waar Donald Trump een vinger in de pap bij heeft, heeft grote plannen besproken. Vergeet niet, dat de antichrist er alleen maar op uit is om te verwoesten.

1 Petrus 5, vers 8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

De tegenpartij van Israël en de Palestijnen, de antichrist Donald Trump, is erop uit om rond te gaan, onderzoekende wie hij kan verslinden.
De GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, de MOAB, staat voor ‘moeder aller bommen’, die Donald Trump wil gaan uitproberen op Afghanistan en Pakistan! Voorwaar, Donald Trump is niet van plan de Verenigde Staten te behoeden, maar te brengen in de gevarenzone.

Jakobus 4, vers 7  Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.

Voorwaar, Israël, 

Jesaja 43, vers 5 en 6  Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde.

Voorwaar!
De zogenaamde vredebrenger komt als een engel des lichts, en zal een groot deel van de wereld storten in een eindtijdramp!

Jesaja 47, vers 11  Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden hadt.
Jesaja 48, vers 3  De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, zij zijn uit mijn mond uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze zijn gekomen.

Donald Trump zal de landen tegen elkaar opzetten. 

1 Thessalonicenzen 5, vers 3  Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.

Voorwaar, wanneer het vrede is, komt onverwachts de verwoesting!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com