DutchVideo 2023

Wanneer de Heer iemand beproeft, komt de waarheid aan het licht

Voorwaar, zelfs vele schuldigen, die zondaar zijn, zeggen: ‘ik heb in onschuld gewandeld’, maar zij hebben gewandeld naar hun eigen wens.

Gepubliceerd op 16 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 15 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, de eeuwige Koning der koningen.

Psalm 27, vers 14 Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
En vers 8 Van Uwentwege zegt mijn hart: Zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Here.

Voorwaar, let op!

En Psalm 26, vers 1 Doe mij recht, Here, want ik heb in onschuld gewandeld; op de Here heb ik vertrouwd zonder te wankelen.

Voorwaar, zelfs vele zondaars die schuldig zijn, zeggen: ‘ik heb in onschuld gewandeld.’

Psalm 26, vers 2 Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.

Wanneer de Here iemand echt beproeft, komt de waarheid aan het licht en blijkt of zij daadwerkelijk onschuldig zijn of niet.
Voorwaar, zo spreekt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Toch zijn er ook velen die menen de Here vanwege hun schijnheilige doop toe behoren en zij verwachten zo, via deze doop, de Hemel binnen te gaan.
Voorwaar,

Leviticus 20, vers 23 Wandelt niet naar de inzettingen van het volk, dat Ik voor u uit verdrijf: want al deze dingen hebben zij gedaan, zodat Ik een afschuw van hen gekregen heb.

Voorwaar, mijn naam is Kereach, en ik ben een bode engel Gods.
Zo spreekt de Here verder:

Johannes 8, vers 26 en vers 29 Ik heb veel over u te zeggen en te oordelen; maar die Mij gezonden heeft, is waar, en wat Ik van Hem gehoord heb, dat spreek Ik tot de wereld. En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.
En Jeremia 2, vers 19 Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de Here der heerscharen.

Voorwaar, gij doet maar wat gij zelf wenst.

Jeremia 2, vers 22 Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here Here.

Je eigen wil volgen, kunt gij vergelijken met het accepteren van de vaccinaties. Het blijft een onuitwisbare vlek voor Mijn ogen.

Jeremia 2, vers 29 Waarom wilt gij tegen Mij twisten? Gij allen zijt van Mij afvallig geworden, luidt het woord des Heren.

Voorwaar, laat dit duidelijk zijn!

Job 12, vers 22 Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.
En Job 13, vers 17 Luistert aandachtig naar mijn woord en mijn verklaring kome in uw oren.

En wat de ongevaccineerden betreft.

Job 17, vers 9 Nochtans houdt de rechtvaardige vast aan zijn weg, en wie rein van handen is, neemt toe in kracht.
En Spreuken 28, vers 26 Wie op eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt, zal ontkomen.

En Openbaring 22, vers 11 tot en met 14 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com