DutchVideo 2014

Wanneer de een zegt, “Ik ben van Paulus”, en de ander, “Ik van Apollos”!

Vermanende boodschap Gods: Voorwaar, niemand is meer dan een ander, en als Hij u samenbracht, waar dan ook, dan zeg ik u: Werk samen, wees een team en oordeel niet!

Gepubliceerd op 25 sept 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Team Of 8 Blue People Holding Up Connected Pieces To A Colorful Puzzle That Spells Out "Team," Symbolizing Excellent Teamwork, Success And Link Exchanging Clipart Illustration Graphic

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 25 september 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ik ben een bode engel Gods.

Luister, wat is teamwork?

Is dat niet een team, waar je op aan kunt?

1 Korinthiërs 3, vers 2 tot en met 9  Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. “Begrijpt gij deze boodschap wel?” Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Voorwaar, niemand is meer dan de ander!

En als Hij u samenbracht als team, waar dan ook!, dan zeg ik u: Werk samen.

Johannes 13, vers 34 en 35  Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.

Mattheüs 7, vers 12  Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Wees één team en oordeel niet.

Maak uw probleem in orde, voordat het nacht is! Bemoedig elkander en laat geen distels aan u groeien. Ook zeg ik u,

Lees voor uzelf: Mattheüs 6, vers 22 en Mattheüs 7, vers 1 tot en met 6

Voorwaar, maak van uw team een powerteam, dat geen melk blijft drinken en geen vast voedsel kan verdragen!

Als men mensen naar Christus wil brengen, moet men eerst één zijn als team, en een voorbeeld voor elkaar en de wereld. Overdenk dit!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com