DutchVideo 2023

Wacht op de Heer in heiligheid

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

Gepubliceerd op 27 januari 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 januari 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Berismeja, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, kadosh, heilig is de Here!
Wees Mij heilig, zegt de Here, Elohim, Adonai, JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar,

Openbaring 15, vers 4 Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig…tot zover.

Voorwaar, hoor aandachtig!

Openbaring 11, vers 10 En zij, die op de aarde wonen “en geen respect hadden voor de Twee Getuigen”, zijn blijde en verheugd over hen en zullen “zelfs” elkander geschenken zenden omdat deze twee “ware” Profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.
En vers 4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee “kadosh, heilige en God’s uitgekozen” kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan “in deze einde der dagen!”
En vers 12 en 13 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen…tot zover.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

En Openbaring 16, vers 15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij “of zij”, die waakt en zijn “of haar” klederen bewaart “en de Here verwachten in heiligheid”, opdat hij “of zij” niet naakt wandele en zijn “of haar” schaamte niet gezien worde.
En Openbaring 19, vers 13 en vers 16 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Openbaring 22, vers 11 tot en met 16 Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster.
En vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus Christus zij met u allen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com