DutchVideo 2018

Waarschuwing tegen Christelijk ingepakte praktijken zoals o.a. Christelijke Yoga

Voorwaar, wandelt in de Heilige Geest en niet in het vlees, al is het nog zo Christelijk ingepakt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 9 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Shalom, hartelijk welkom! Op 9 januari 2018 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Galaten 5, vers 16 en 17  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

Voorwaar, wandelt in de Heilige Geest en niet in het vlees, al is het nog zo Christelijk ingepakt!
Christelijke Yoga is van de misleider, satan. Je kunt het vergelijken met een mix van goed en kwaad, yin en yang. Licht en duisternis gaat niet samen! Vele Christenen willen meer van de Heilige Geest ervaren. Maar omdat ze zich echter al opengesteld hebben voor allerlei occulte, meditatieve praktijken en allerlei wereldreligies en het tegennatuurlijke, leidt dit alles hen echter naar meer van de duisternis. Ook zijn vele kerken in hun denken en geest reeds overgenomen door de gevallen engelen.

Zelfs de ongelovigen worden vaak beïnvloed op afstand.
Zo werd een voetbalspeler beïnvloed in zijn gedachte, en maakte hij een doelpunt in eigen doel. En zo kreeg een sporter geen woord uit zijn mond, vanwege dat zijn gedachte even uitgeschakeld werd. En zo zijn er velen, die niet meer normaal reageren, vanwege de overname door de werken van satan. En zo wordt de mens meer en meer beïnvloed en wandelt men in het vlees, en wordt de zonde als normaal beschouwd, zelfs door vele Christenen!

Efeziërs 6, vers 10 tot en met 12  Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Voorwaar, Profeet Benjamin had u al gewaarschuwd, en het wordt alleen maar erger.
Bewapen u in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! De Heer zegt: Maak ernst met Mijn Woord, wat Ik tot u gesproken heb.

Hebreeën 4, vers 11 tot en met 13  Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Hou u aan wat de Bijbel zegt, en niet aan wat men vaak verdraait in vele kerken, namelijk de waarheid.
Maar pak de Bijbel erbij!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com