DutchVideo 2012

Waarschuwing Gods: U kopieert het zo!

09-08-2012  DE WETENSCHAP IS ZO TOEGENOMEN, DAT MEN GEEN SUPERMENS, MAAR ALS GOD ZELF WIL ZIJN! MEN KOPIEERT O.A. ERFELIJKHEIDSMATERIAAL. NEEM TER HARTE WAT DE HERE GOD HIEROVER ZEGT!

Gepubliceerd op 9 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change © BC

goddelijk

Volledige weergave:

Hallo! Op 9 augustus 2012, rond 10 uur, kreeg Benjamin Cousijnsen een bijzondere boodschap van God.

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rafaël, u kent mij wel. Ik ben de bode engel Gods en kan nimmer tot u komen, ook niet de andere engelen, als wij niet gestuurd worden door de almachtige God van Jakob, Izaäk en Abraham. Anders zouden wij nimmer over Hem kunnen spreken, die boven ons en u allen staat: Jezus Christus, de Zoon van de levende God, Yeshua HaMashiach. Mijn naam is Rafaël, de engel Gods. 

Geef nooit de engelen eer of de aanbidding, noch de Zon of de Maan of de sterren op Aarde of aan de hemel!

Genesis 1, vers 2 tot en met 3  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed,… Let op!… en de Geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

God was het die alles gemaakt heeft.

Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in de neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Als God zou zeggen: ‘Er zijn mensen, man en vrouw’, zou het er zijn.

Alles ontstaat door wat God zegt! In Hem zit een macht en Zijn woorden hebben kracht. Hij koos ervoor om de mens te maken, op een manier dat niemand kan. Niet de wetenschap, maar de God van al wat leeft, maakte alles, zoals niemand nooit zou kunnen doen. En God zeide, dat het goed was, en het was zeer goed.

De wetenschap is zo toegenomen, en men wil als de God van Izaäk, Jakob en Abraham zijn. Men wil geen supermens zijn, maar als God zelf! Was satan niet jaloers op God?

Men gebruikt cellen, DNA, genen en stoffen van het verre verleden, ook van sporters…Men kopieert het erfelijkheidsmateriaal van mensen met een bijzondere gave. Men kan voor bepaalde eigenschappen kiezen, en deze overbrengen op een ander. Ook is er stoffenmateriaal gebruikt uit de mens, om een superras te maken, in opdracht van de Illuminati onder andere.

Men had een kopie gemaakt…

En deze man is nu een stalker en maakt het leven zuur van anderen. Ook heeft deze man een lang strafblad. Dit zou een supermens moeten zijn!

Genesis 3, vers 4 tot en met 5  De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Genesis 3, vers 8  Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof.

Genesis 3, vers 24  En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

Denk hier goed over na… hier is wijsheid voor nodig!

U kopieert het zo! Alle wetenschappers juichen als het is gelukt.

Niet lang meer, dan zult u allemaal op aarde, op uw dag, voor God komen te staan.

Hij zal u zeggen, Wat hebt gij gedaan? Ben ik niet de God van al wat leeft? Ga weg van mij!

Ieder die als God wil zijn, gaat verloren. Daarom, geef God alle eer, prijs Hem en loof Hem. Hij is meer dan overwinnaar! Bekeer u en kom tot Jezus Christus, want niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com