DutchVideo 2014

Waarschuwing: De hemelsluizen gaan wederom open!

BOODSCHAP GODS: WAARSCHUWENDE BOODSCHAP VAN DE GOD VAN ABRAHAM EN IZAÄK EN JAKOB! HAD PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN U NIET REEDS GEWAARSCHUWD? DE LANDEN WORDEN GENOEMD IN DEZE BOODSCHAP!

Gepubliceerd op 7 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Hawaii Volcano

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 7 november 2014 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods.

Benjamin, beschrijf mij maar.
De bode engel had een gouden kraag, en hij droeg brede gouden polsbanden, bewerkt met prachtige edelstenen in verschillende kleuren. De naam van de bode engel stond erop geschreven in het oud Aramees. Dit lichtte de bode engel Gods toe. Ook droeg hij, de bode engel, een brede bandriem, die ook prachtig bewerkt was, en hij droeg een blinkend, smetteloos wit, geplooide, fijn linnen tuniek tot over de knieën. De engel was aanvankelijk 2.50 meter, maar maakte zich in het schrijfkamertje kleiner tot ongeveer 2 meter lang, en zag er krachtig gebouwd uit.
Voorwaar, ik ben de bode engel Donder.

Voorwaar, Hawaï, dit is een waarschuwing!
Uw lavastroom is een halt toegeroepen door de God van Abraham, Izaäk en Jakob zelf. Bekeer u! Aanbid de enige ware God.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Voorwaar, hoor de donder!
Hawaï, God was u genadig. Heilig u, want de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob is heilig! Verontreinigt en bestraft uzelf niet. Want als u zich nergens, niets van aantrekt, dan zal het ergste nog komen en u bedekken! Voorwaar, wie niet wil horen, gaat verloren. Had Profeet Benjamin Cousijnsen u niet reeds gewaarschuwd, zowel Rome, Italië, Nederland, Papoea-Nieuw-Guinea, India, Irak, Mexico en Spanje?

Voorwaar, de hemelse sluizen gaan wederom open!
En zie, het ergste komt nog, als gij u niet heiligt.

Mattheüs 24, vers 37 tot en met 42  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Voorwaar, kies heden wie gij dienen wilt! 

Johannes 3, vers 35 en 36  De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Hebreeën 2, vers 3  Hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd.

Openbaring 22, vers 14  Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook wij zeggen u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com