DutchVideo 2018

‘Waarom zou ik nog bidden?’

Het is goed om alles altijd bij de Heer te brengen en uzelf te onderzoeken. Voorwaar, het niet vergeven van anderen kan een blokkade zijn voor uw gebeden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 20 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Vandaag, 20 september 2018, bracht de bode engel van God deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. De bode engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden een voor een opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Blesía, een bode engel Gods.

Voorwaar, sommigen denken, ‘Waarom zou ik nog bidden?’
Wie wil u tegenhouden en ervoor zorgen dat u opgeeft, denkt u? Voorwaar,

Mattheüs 7, vers 7 en 8  Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem “en haar” zal opengedaan worden.

Marcus 10, vers 15  Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.
Marcus 11, vers 24 tot en met 26  Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden. En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.

Voorwaar, het niet vergeven van anderen kan een blokkade zijn voor uw gebeden!
Het is goed om alles altijd bij de Heer te brengen en uzelf te onderzoeken. Bidt en vraagt en geloof!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com