DutchVideo 2016

Waarom wilt gij tegen Mijn gezalfde en Mij twisten?

Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde de kerkleiders, waaronder Nehemia Ministries, en zo vond men na een ernstige waarschuwing van God zelf nu de waarheid in de dagbladen, en kwam alles aan het licht! Lees of hoor de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 28 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Compass Concept

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 27 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Mirtha en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Mijn kind, zegt Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
Ik heb u aangesteld. Vrees niet! Ik waak over Mijn woorden en spreek tot u. Waarom wilt gij tegen Mijn gezalfde en Mij twisten? Niemand is gelijk aan Mijn grootheid!

Voorwaar, luister naar de boodschap, met de titel:
‘Toren van Babel bouwers, hoor aandachtig wat de Here Jezus Christus tot u spreekt!’ van 20 april 2015. Profeet Benjamin Cousijnsen waarschuwde de kerkleiders, waaronder Nehemia Ministries, die liever de zielen als marionetten gebruiken in deze genoemde titel.

Voorwaar, op 5 februari 2016 werd B. de Haan uit de functie gehaald, wegens een overspelige relatie.
Ook in de jaren ’80 is er meerdere malen seksueel misbruik voorgekomen in de Nehemia Ministries. Zo vond men, na een ernstige waarschuwing van God zelf, nu de waarheid in de dagbladen, en kwam alles aan het licht! Voorwaar, eerst dacht men nog: ‘Wat kletst die Profeet!’, maar nu ligt de volle waarheid op tafel.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com