DutchVideo 2015

Waarom oorlogsgeweld en rampen sterk toenemen!

Boodschap Gods: Neem dit ernstig op! sprak de bode engel Gods. Onder andere plagen en oorlogsgeweld, rampen, te land en ter zee en in de lucht, nemen sterk toe, vanwege het verachten van Gods genade! Lees verder…

Gepubliceerd op 16 okt 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

disasters are increasing

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, op 16 oktober 2015 door een engel des Heren woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Revelado en ben een bode engel Gods.

Neem dit ernstig op!
Plagen en oorlogsgeweld, rampen, te land en ter zee en in de lucht, nemen sterk toe, vanwege het verachten van Gods genade. De God van Abraham, Izaäk en Jakob heeft de bescherming van de aarde reeds weggenomen, dat voorzegd is op 11 september 2012 in de boodschap, met de titel: ‘Profetische onthullingen en advies!’

Voorwaar, diefstal en moord en vele gebeurtenissen vinden elke dag plaats.
Door het afwijzen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem geen kans te geven, en door hoogmoed en trots en boze wandel op de eerste plaats te stellen, raken velen bezeten, en benemen mannen en vrouwen kleine kinderen het leven!

Voorwaar!
De waarheid Gods en de berichten Gods via Zijn ware Profeet Benjamin Cousijnsen, en de volle waarheid en de gerechtigheid staat van verre! Want de waarheid struikelt telkens, vanwege de totale overname en wat recht is. De volle waarheid, wat zwaar op de maag ligt, kan er maar niet ingaan!

Jesaja 59, vers 14  Het recht wordt teruggedrongen en de gerechtigheid blijft verre staan, want de waarheid struikelt op het plein en oprechtheid vindt geen ingang.
Jesaja 59, vers 15  Zo ontbreekt de waarheid en wie wijkt van het kwade, wordt het slachtoffer van uitbuiting. Maar de Here zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was.

Voorwaar, en het recht dat er is, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die u wil redden en eeuwig leven wil geven, verwerpt men.
Hij is de enige Hoop voor uw behoud!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Amen!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com