DutchVideo 2012

Waarom maakt gij de werken Gods kapot?

09-12-2012  BOODSCHAP GODS: U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HOE U OMGAAT MET UW LICHAAM. BENT U AL EEN WEDEROMGEBOREN CHRISTEN? UW LICHAAM HOORT OP ORDE TE ZIJN, EEN HUIS WAAR JEZUS, YESHUA, GRAAG IS.

Gepubliceerd op 9 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

u bent Gods tempel

Volledige weergave:

Hallo! Op 9 december 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sillach, en zeg u, Vrees niet als ik u zeg, dat ik een bode engel Gods ben.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Kent gij Yeshua HaMashiach, ook wel Jezus Christus genoemd?

Luister, waar bent u mee bezig? Waarom maakt gij de werken Gods kapot?

“Wie, ik?”

Ja gij, hoor! Gij hebt Yeshua HaMashiach zo vaak horen spreken,

1 Korinthiërs 3, vers 16 en 17  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden.

Ik zeg u wederom, Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus,

1 Korinthiërs 3, vers 8  Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.

Voorwaar, Yeshua was door de Vader gestuurd om te sterven.

Op deze manier rekende Hij af met de straf voor iedere zonde. Ook Hij wist, als Hij uw plaats zou innemen, zou u vrijuit gaan. Alleen Hij kon uw relatie met Hem en de Vader herstellen.

Jona 2, vers 3 en 4  Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij; al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik, ik zeide: verstoten ben ik uit uw ogen, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen?

Voorwaar, Zou u in de tempel van satan willen wonen?

Gij zijt zelf verantwoordelijk voor hoe u omgaat met uw tempel! Ook aan u is het om vrij te zijn, en uw tempel toegang te geven aan Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en Hem binnen te laten komen in uw hart. Misschien zegt gij: “Ik heb Hem reeds aangenomen”.

Voorwaar, voorwaar, hoe is het van binnen? En hoe is met uw longen? Wie zat er in uw tempel, en wie maakte u verslaafd en gebonden?

Telkens zegt satan: “Niemand is volmaakt”, telkens zegt hij: “Vrees niet, want ik ben bij u, uw tempel is wel goed zo”.

Uw tempel moet echter op orde zijn, waar ‘Welkom’ staat, ‘Heilige Geest van God’. Voorwaar,

2 Korinthiërs 6, vers 15 en 16  Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Laat voor u bidden.

En ga naar een volle evangelische kerk, en maak van uw lichaam een huis Gods, waar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, graag is!

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Lees dit in uw Bijbel: 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 6, en 1 Johannes 3, vers 8 en 9, en Hebreeën 11, vers 6, Job 32, vers 8, 1 Kronieken 16, vers 8 tot en met 12.

Voorwaar, wilt gij meer weten?

Dan verwijs ik u naar Gods woord en naar Eindtijdnieuws en naar de Evangelische Eindtijdspace. Ik mocht dit zeggen.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 17, vers 19 en 23  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Luister, waar bent u mee bezig? En wie zit in uw tempel?

Overdenk dit! En luister wederom naar deze boodschap. Laat het uw lichaam van binnen doordringen en in uw gedachten, in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Waar Hij is, vindt men heiliging en wat verwoest is, kan Hij binnen drie dagen herstellen, en Hij bouwt het wederom op!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com