DutchVideo 2015

Waarom het kwaad nu zichtbaar snel om zich heengrijpt!

Verschillende openbaringen Gods worden medegedeeld in deze boodschap Gods, o.a.: 》Openbaring vliegtuigcrash. 》Oproep van Yeshua HaMasiach aan de Filipijnen m.b.t. het steunen van de kerk Ruach. 》Waarom de toenemende haat van satan en zijn werken nu zo zichtbaar zijn in de wereld! 》De Bijbel en het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ 》Stel niet meer uit, als u Hem nog niet aangenomen hebt! De Here God geeft in deze eindtijd dagelijks vele profetische openbaringen door aan de wereld, via Zijn ware dienstknecht en Profeet, Benjamin Cousijnsen, die alle woorden meteen opschrijft en doorgeeft. U kunt deze lezen en horen in verschillende talen in de website: EvangelicalEndtimemachine.com

Gepubliceerd op 23 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

world events and Bible prophecy

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze profetische boodschap Gods werd door een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord overgeleverd aan en meteen opgeschreven door Profeet Benjamin Cousijnsen, Gods ware eindtijdprofeet in het einde der dagen.

Shalom, Gods geliefde! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wederom zal spoedig onverwachts een vreemde ontdekking worden gedaan.
Voorwaar, een vliegtuig zal ontploffen, vanwege een technische storing, en nabij een berggebied neerstorten. Voorwaar, neem deze boodschap serieus! Dan hier, dan daar, wordt het leven beëindigd. Een tijd van grote chaos, angst en duisternis en totale overname is reeds in volle gang! En de haat van satan neemt ook met de dag toe, omdat hij weet dat hij nog een zeer korte tijd heeft. En dan worden zijn werken gehinderd en op de kop gezet door de onverwachtse Wegrukking, de Rapture!

Voorwaar, daarom zijn satans werken, de gebeurtenissen van elke dag, zo zichtbaar in de wereld!
U kunt de Bijbel en het boek ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’, het profetische boek, erbij naast leggen, dat u kan bestellen in de EvangelicalEndtimemachine.com

Voorwaar, in de Filippijnen wordt men opgeroepen om de kerk Ruach te steunen voor de grond en de bouw, op verzoek van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth.
Ook de dam van de rivier moet worden verstevigd, om overstroming te voorkomen. Voorwaar, laat uw hart spreken, en ontvang Gods rijke zegen! Voorwaar, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, de enige ware Zoon van God!

Voorwaar, vouw uw handen en bid, en ook als u Hem nog niet aangenomen hebt, stel niet meer uit!
U hebt uw leven niet in de hand. Zonder Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan te nemen, gaat u verloren. Een vliegtuig vol zielen gaat zó verloren! Vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om in uw hart te komen wonen, en vraag Hem om vergeving van uw zonden.

Luister ook naar de boodschap van 14 augustus 2012, met de titel:
‘Verbreek de Generatievloek!’ en naar de boodschap: ‘Gevallen engelen uit de tijd van Henoch zetten een generatievloek in werking!’ Voorwaar, luister naar deze boodschap, als u wilt afrekenen met het kwaad. Voorwaar, denk ook aan uw familie, en open uw mond en wijs hen op de EvangelicalEndtimemachine.com! Denk aan hen en aan uzelf.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, onderhoud uw wandel met Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Sirach 33, vers 1  Wie ontzag heeft voor de Heer wordt niet door het kwaad getroffen; treffen hem beproevingen, dan komt hij ze te boven.
Sirach 22, vers 19  Wie een oog treft doet tranen vloeien, wie een hart treft maakt gevoelens los.

Psalm 18, vers 29  Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
En vers 32 en 33  Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God? Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt.
En vers 37  Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
En vers 40  Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden.
En vers 31  Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.

De bode engel Gods sprak, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com