DutchVideo 2012

Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?

21-11-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR GODS BODE ENGEL AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. JEZUS CHRISTUS ZAL U VRIJMAKEN ALS U HEM TOELAAT IN UW LEVEN, UW HART OPENT EN UW ZONDEN BELIJDT! JESAJA 41:10

Published on Nov 21, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de waarheid zal u vrijmaken

Volledige weergave:

Hallo! Op 21 november 2012 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sadai, ik ben een bode engel Gods. Ik verheug mij zeer, Profeet Gods, om u te ontmoeten, Benjamin Cousijnsen.

U daar, sprak Benjamin niet over de gevallen engelen, die onder de mensen zijn?

Ze zijn onder u! Vele mensen zijn overgenomen. Ook zijn er velen, die hen horen praten in hun gedachten, evenals de gevallen engelen, die samenwerken met de antichrist Obama.

In deze dagen zullen velen overgenomen worden en de dood zoeken.

Men denkt aan zelfmoord, men denkt aan het doden van hun naaste, en aan het eten van een mens. Men denkt aan zelfverwonding.

Mattheüs 8, vers 28 en 29  Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?

Lukas 9, vers 39  En zie, een geest grijpt hem en dan schreeuwt hij plotseling en hij doet hem stuiptrekken, dat hem het schuim op de mond staat, en als hij hem mishandelt, laat hij hem nauwelijks los.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Vrees niet! Zo spreekt de Here.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Lukas 10, vers 16  Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

Lukas 10, vers 19 en 20  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Als u Jezus Christus toelaat in uw leven, en u opent uw hart voor Hem en u belijdt uw zonden, zal Hij u vrijmaken.

Ezechiël 36, vers 26 en 27  Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Mattheüs 10, vers 7 en 8  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, U bent het eigendom van Jezus Christus.

Ook wordt Hij Yeshua HaMashiach genoemd.

Mattheüs 17, vers 15 tot en met 21  Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.

Voorwaar, ik zeg u, Sta in de kracht Gods en bedek u onder Zijn kostbaar Bloed!

Als Hij in u is, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dan bent u meer dan overwinnaar. Geloof doet wonderen, maar dan wel vanuit Hem.

Ik ga nu, Profeet Benjamin Cousijnsen, en hou uw oog op Israël, want de tijd is dichtbij.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com