DutchVideo 2018

“Waarom ben ik achtergelaten?”

Want al noemen velen zich Christen, door de grote verdrukking zullen velen zich overgeven en zal blijken, wie echt aan God trouw waren! Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 3 sept 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Op 3 september 2018 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ruachana, een bode engel Gods.

Voorwaar, velen zeggen: “Efeziërs 6, vers 10 tot en met 19 kunnen wij nu wel dromen, Profeet Benjamin Cousijnsen!”
Dan zeggen wij engelen: “Echt?”

Prijs de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die het er bij u in wil stampen, dat u op de sterkte Zijner macht moet vertrouwen.
Want al noemen velen zich Christen, door de grote verdrukking zullen velen zich overgeven en zal blijken, wie echt aan God trouw waren!

Openbaring 13, vers 16 tot en met 18  En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
En Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Voorwaar, 

Mattheüs 24, vers 9 en 10  Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.
Vers 12 en 13  En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Vers 28 tot en met 31  Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.
En vers 40 tot en met 42  Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Voorwaar, sommigen zeggen soms:
“Profeet Benjamin, zeg me alstublieft, wanneer komt de Heer? Ik zal u er heel erg dankbaar voor zijn; dan zal ik me bekeren.”
Voorwaar, u moet zich nu bekeren en wapenen tegen de satan, en werken aan uw relatie met God. Of u kunt als Christen zich straks afvragen: ‘Waarom ben ik achtergelaten? Ik was toch een wederom geboren Christen!’

Niemand kan God voor de gek houden!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com