DutchTo the futureVideo 2014

Waarom ben ik achtergebleven? 

Deze boodschap Gods is gesproken in beeldspraak in de ‘tegenwoordige tijd’. Dit is aan u geopenbaard, om u aan te moedigen om weggenomen te worden door Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, als Hij komt!

Gepubliceerd op 18 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

globe end times

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 november 2014 bracht een engel des Heren woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alles in tegenwoordigheid van de bode engelen Gods ook woord voor woord meteen opschrijft.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Sichia en ben een bode engel Gods. Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Voorwaar, ik spreek in beeldspraak…
Roberto was een wederom geboren Christen, en wat een shock! De bezoekers uit de ruimte zijn geland. Vele ruimteschepen zijn geland op aarde. Ze brengen nog meer technologie mee. Dit is om de schade te herstellen!

Roberto hoorde vanuit hun ruimteschip zinnen, zoals:
“De haters hebben wij weggenomen van u. Wij respecteren u. Wij zijn ook tegennatuurlijk en staan aan uw kant. Kies uw eigen omgang met welk geslacht dan ook, waarmee u gemeenschap wilt!” Voorwaar, de bezoekers gaan tegen Gods woord in en keuren alles goed, wat tegen de waarheid ingaat.

Voorwaar, vele kerken en gelovigen sluiten nu al hun mond, en zegenen de tegennatuurlijke paren zelfs in.
Velen zijn door hun overname verwerpelijk geworden, omdat ze de heilige Geschriften, Gods woorden, opgegeven hebben.

Romeinen 1, vers 24 tot en met 28  Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Voorwaar, de overgebleven Christenen worden, als ze zich alsnog bekeren, onthoofd en opgehangen.
En men organiseert een spel, vol sadistische martelingen! Roberto kon het maar niet begrijpen, waarom hij achterbleef. Voorwaar, het is beter dat gij opgenomen wordt. De gevallen engelen hebben verschillende technieken van hypnose, en kunnen net als de antichrist, door middel van praten, velen in een ritme toestand brengen, en hen zo dwingen om hun wil – behoeften – te laten doen! Voorwaar, dit is aan u geopenbaard, om u aan te moedigen om weggenomen te worden door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, als Hij komt. Wees zuiver en onderhoud uw relatie met de Waarheid, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en wees niet gelijkvormig aan de wereld! Vraag elke dag om vergeving van uw falen, en vraag Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, om u te bedekken onder Zijn beschermend en kostbaar Bloed.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.
Johannes 14, vers 17  Hier staat geschreven: De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com